V&F: V Novem mestu prvi predstavili EKS

V&F: V Novem mestu prvi predstavili EKS

-
0 164

Na novomeški Fakulteti za tehnologije in sisteme so danes kot prvi predstavili Energetski koncept Slovenije (EKS). Gre za strateški dokument na področju energetike, ki bo na podlagi tako projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države kot tudi sprejetih mednarodnih obvez določil cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo do leta 2030 in okvirno do 2050.

V uvodu je zbrane nagovoril dekan Fakultete za tehnologije in sisteme (FTS) in vodja projekta priprave dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta 2055 na Fakulteti za tehnologije in sisteme – izr. prof. dr. Simon Muhič. Nekaj strokovnih primerjav učinkovitega sobivanja in rešitev je podal tudi zaslužni profesor FTS prof. dr. Peter Novak, ki je sodeloval pri pripravi dolgoročnih energetskih bilanc. Gradivo je predstavil v.d. generalnega direktorja direktorata za energijo – mag. Jože Dimnik. Veliko govora je bilo tudi konsenzu oz. sodelovanju številnih deležnikov, ki bodo poskrbeli za čistejšo in smotrnejšo izrabo naravnih danosti za koriščenje in vračanje energija nazaj v naravo.

Kasneje je sledila še razprava. Med drugim je mlajša generacija opozorila na zavedanje pridobivanja in koriščenja energije in da bi morali o tem poskrbeti že v mlajših letih oz. vzgajati mlade, da ni vse samo po sebi umevno. To še posebej občutimo ob vremenskih ujmah oz. izpadih elektrike in podobno. Takrat namreč ostanemo dobesedno ‘bosi.’

Javne predstavitve so del procesa oblikovanja Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki vključujejo sodelovanje tako javnosti, stroke, kot tudi vseh ključnih deležnikov. Na podlagi tega bo pripravljen končni predlog, ki bo predvidoma septembra v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju, sledi sprejem predloga Energetskega koncepta Slovenije na vladi in nato v državnem zboru.