Vida ne zmore? Zanimiv razpis MO Nm

Vida ne zmore? Zanimiv razpis MO Nm

-
1 1442

Mestna občina Novo mesto je danes objavila razpis za delovno mesto vodje Urada za družbene dejavnosti, ki ga je v zadnjih mesecih vodila direktorica Občinske uprave Vida Čadonič Špelič. Očitno je vse funkcije težko dobro obvladovati in tako se je znašel nov razpis, ki pa je zelo zanimiv oz. natančen.

Pri iskanju primernega strokovnjaka za omenjeno delovno mesto velikokrat, ali pa vedno, zapišejo, da iščejo človeka z univerzitetno izobrazbo družboslovnih smeri. V tokratnem razpisu pa so dokaj podrobno navedli naslednje:

• imeti morajo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) smer pravna, pedagoška ali

sociološka ali specializacijo po visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnja) smer pravna,

pedagoška ali  sociološka ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo) smer pravna,

pedagoška ali  sociološka, ….

Več o razpisu oz. ustreznosti boste našli TUKAJ.

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in delovanje ter razvoj na naslednjih področjih:

predšolska vzgoja, izobraževanje ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca;
kultura in varstvo kulturne dediščine;
socialno varstvo in družine;
zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova, ter izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja zdravstvene dejavnosti;
šport;
romska problematika;
dejavnost mladih in mladinska ter raziskovalna dejavnost;
druge pravne, upravne in strokovnotehnične naloge s področja dela.