VIDEO: Ekosistemi brez okoljskega dovoljenja

VIDEO: Ekosistemi brez okoljskega dovoljenja

-
0 451

Več kot tri mesece po katastrofalnem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki je za seboj pustil pravo ekološko katastrofo, je Agencija za okolje podjetju – da bi preprečila nadaljnjo onesnaževanje – z odločbo končno odvzela okoljevarstveno dovoljenje. Ukrep je prišel prepozno, škoda je že storjena in je nepopravljiva, pa pravijo še vedno jezni domačini, ki sicer odločitev vseeno pozdravljajo.

Žalostno je, da je bil redni inšpekcijski nadzor v obratu v Zalogu opravljen 22. junija letos, v okviru tega nadzora pa je inšpektor odkril nekaj nepravilnosti. Odločba, s katero so zahtevali odpravo teh nepravilnosti, je bila podjetju izdana 18. julija, dva dni pozneje pa je v podjetju zagorelo.

Agencija je na predlog Inšpektorata za okolje in prostor odvzela okoljevarstveno dovoljenje družbi EKOSISTEMI d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, ker ni izvršila pravnomočne inšpekcijske odločbe št. 06182-1596/2017-2 z dne 18.7.2017, in je zato podan razlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja (drugi odst. 80. člena ZVO-1).Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti te odločbe.

Agencija je  z namenom, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje in nastanek okoljske škode odločila tudi, da mora družba EKOSISTEMI d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, za vse odpadke, ki jih ima v posesti na območju naprav v 60 dneh od dokončnosti te odločbe zagotoviti njihovo obdelavo.