Virusne okužbe in zaprosilo bolnišnice

Virusne okužbe in zaprosilo bolnišnice

-
0 790

Tudi po Sloveniji se je v zadnjih dneh povečalo število virusnih okužb in prve primere obolelih za sezonsko gripo, zato iz novomeške Splošne bolnišnice naprošajo vse obiskovalce, da sodelujejo pri preprečevanju prenosa okužb.

Naprošajo:
●Da na obiske k pacientom prihajate zdravi.
●Da k pacientom pride le ena do največ dve zdravi odrasli osebi na dan in
odsvetujemo, da na obiske prihajajo otroci.
○Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat
cel dan. V času obiskov pa še ena zdrava odrasla oseba.
○V porodnišnici je dovoljen obisk porodnice in novorojenca le najožjim
svojcem in sicer največ eni do dvema osebama dnevno.
○V enotah intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do
dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 -15 minut. Obiski otrok pod 15.
letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z
zdravnikom.
●Da upoštevate čas obiskov.
●Da izvajate higieno rok in higieno kašlja in upoštevate morebitna dodatna
navodila osebja.