Voda: brez nje ne gre

Voda: brez nje ne gre

-
0 20

Svetovni dan voda, 22. marec, je namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo ogroženost. S tem namenom Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami.

S tem spodbujajo vlade držav članic ZN, kakor tudi njihove nevladne organizacije, da do naslednjega leta v duhu razpisane teme pripravljajo raznovrstne dogodke in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo ozaveščenost ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov.

Tema leta 2015 je ” Voda in trajnostni razvoj”. Pokrovitelji letošnjega dneva voda GWP so temo utemeljili na spoznanju, da človeštvo nujno potrebuje vodo, in je kot taka v središču trajnostnega razvoja. Vodni viri in z njimi povezane številne storitve so priložnost za zmanjševanje revščine, ekonomsko rast, in trajnost okolja. Voda daje možnost za zagotavljanje hrane, energije, zdravje ljudi in trajnost okolja, prispeva k izboljšanju socialne dobrobiti ljudi in tako vpliva na biljone ljudi na celem Svetu. Tema naj bi podrobneje spodbujala razmišljanja in ozaveščanje ljudi glede naslednjih problematik:

voda je zdravje,
voda je narava,
voda je urbanizacija,
voda je industrija,
voda je energija,
voda je hrana, in ne nazadnje
voda pomeni enakost in enakopravnost.