Voda je spet v redu

Voda je spet v redu

-
0 80

Komunala Brežice obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da pitne vode zaradi mikrobiološke neskladnosti, kot posledico nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 2. 11. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Komunala Sevnica obvešča vse porabnike pitne vode na vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da prekuhavanje ni več potrebno.