Vodo prekuhajte

Vodo prekuhajte

-
0 536

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Brusnice, ki oskrbuje naselja Velike in Male Brusnice, Ratež, Potov vrh, Petelinjek in del Smolenje vasi in vodovodnega sistema Javorovica, ki oskrbuje n naselja Javorovica, Volčkova vas, Vrbovce, Ledeča vas, Gruča, Imenje, Groblje, Šentjakob, Ostrog, Brezje pri Šentjerneju, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Komunala Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.