Vodo prekuhati

Vodo prekuhati

-
1 588

Komunala Trebnje d.o.o., obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Dol
pri Trebnjem, da še vedno velja ukrep prekuhavanja. Pri odvzetem vzorcu z dne 4.9.2017 so zaznali
prisotnosti Koliformnih bakterij, Enterokokov, in števila kolonij pri 22 oC in 37 oC na omrežju. Vodo je
potrebno pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika
Strmica, Brezje – Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog – Trebelno, da je zaradi
povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.