Vsi o mestu

Vsi o mestu

-
0 425

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni bo otvoril javno razpravo o Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030. Na uvodnem dogodku bo župan predstavil vizijo strategije razvoja, prav tako bo predstavljena pred kratkim izdelana demografska študija občine, ki kaže zanimive trende in je pomembna osnova za pripravo dobro premišljenih ukrepov.

Mestna občina Novo mesto (MONM) pričenja z javnimi razpravami na temo Strategije razvoja do leta 2030. Novomeški turizem potrebuje jasno identiteto, športniki ustrezno infrastrukturo, poskrbeti je treba za najmlajše, urediti prometno podhranjene dele mesta, posebno pozornost pa nameniti tudi prenovi in oživitvi mestnega središča. Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto bomo snovali skupaj, zato vljudno vabimo vse zainteresirane, da svoja mnenja in predloge prispevajo na javnih razpravah, ki bodo potekale v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine.