Za drugo fazo ureditve PIC Mirna

Za drugo fazo ureditve PIC Mirna

-
0 144
Podjetniško-industrijska cona Mirna, v kateri je eden od
investitorjev že v zaključni fazi urejanja novih prostorov, bi se lahko prihodnje leto
razširila. Mirnski občinski svet je namreč na včerajšnji, 9. izredni seji, prerazporedil
proračunska sredstva, da bi občina 2. fazo opremljanja PIC Mirna lahko prijavila na
razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Cilj prerazporeditve proračunskih sredstev je zagotovitev denarja za projekt »PIC Mirna – 2.
faza«, s katerim želijo komunalno urediti 1,29 ha osrednjega dela cone.  Občina se bo prijavila
na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko–poslovne infrastrukture v letih 2017 in
2018, ki ga je sredi poletja objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  Naložba
je ocenjena na 476 tisoč evrov (z DDV), pri čemer občina upa na uspeh na razpisu in na
sofinanciranje v višini 90 odstotkov upravičenih stroškov operacije, ki naj bi bila zaključena
prihodnjo jesen.

„Z ureditvijo komunalne opreme v osrednjem delu PIC Mirna želimo izboljšati pogoje za
poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov, s čimer
posledično spodbujamo nastanek novih delovnih mest.  Med pripravo gradiva so namreč pismo o
nameri že podpisali trije investitorji, ki bodo z izgradnjo novih oz. širitvijo obstoječih poslovnih
objektov širili svojo poslovno dejavnost,“ pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine
Mirna Tanja Šinkovec. (- pripeta tonska izjava Tanje Šinkovec)

PIC Mirna ima z logističnega vidika izjemno lego, saj leži ob novi trasi regionalne ceste R1-215
Trebnje-Sevnica, za katero se v tem trenutku že pripravlja projektna dokumentacija, na severu
meji na želzniško progo Trebnje-Sevnica, na zahodu sta lokalni cesti proti Debencu in
Mokronogu, do avtoceste pa je 10 minut vožnje.

Spomnimo: V prvi fazi v letih 2013 in 2014 je bilo komunalno opremljenih 2,13 ha
severovzhodnega dela cone. Občina Mirna je leta 2013 za 765 tisoč evrov (z DDV) vredno
naložbo komunalnega opremljanja PIC Mirna na 6. javnem pozivu pridobila skoraj 505 tisoč
evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odprtje prve faze je bilo septembra
2014, potem so zemljišče kupili trije investorji, od katerih eden že zaključuje urejanje svojih
novih poslovnih prostorov, dva pa sta tik pred pričetkom gradnje.  (LAPEGO)