Za park slabih 83.000 €

Za park slabih 83.000 €

-
0 97

Občinski svet Občine Šentrupert se je seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta Medgeneracijski športno-rekreativni park Šentrupert, ki so ga v Šentrupertu prijavili na javni poziv na podlagi sheme CLLD. Naložba je ocenjena na 82.552,88 evrov.

Občina Šentrupert upa, da bo s pomočjo poziva, ki ga je objavila LAS Dolenjska in Bela krajina, zagotovila
54.858,04 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostanek pa bodo zagotovili občina
kot nosilec projekta in ostali partnerji.

„S tem projektom se združujemo kot partnerji Društvo upokojencev Šentrupert, Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka Šentrupert in Športno-rekreacijsko društvo, v katerem se združujejo mladi. Če nam bo uspelo
zagotoviti sredstva za izvedbo projekta, bomo v občini uspeli združiti športno-rekreativne površine, ne samo
za šolske programe – namreč ta park umeščamo ob Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert – ampak gre
tudi za površine, ki bodo namenjen vsem generacijam v občini. Kaj želimo doseči? Promovirati gibanje za
zdrav način življenja. In to nam je tisto vodilo, ki ga bomo peljali skozi celoten projekt,“ pojasnjuje
direktorica Občinske uprave Občine Šentrupert Mateja Jazbec.

Ob osnovni šoli bi tako predvidoma do jeseni letos uredili balinišče, igrišče za odbojko na mivki, talne
družabne igre, postavili komplet za ulično vadbo, nekaj zunanjih fitnes naprav, uredili pa bi tudi razsvetljavo,
tuš ob igrišču za odbojko na mivki in ograjo ter na novourejenih površinah organizirali niz
izobraževalno-rekreativnih in športno-rekreativnih prireditev za različne generacije.

Ostali sklepi:
Člani in članice občinskega sveta so včeraj po skrajšanem postopku med drugim potrdili Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert, s katerim so
vzdrževanje s podjetja Energetika Šentrupert prenesli na Komunalo Trebnje, ki bo vzdrževanje prevzela po
zaključku zimske sezone, torej 16. marca letos.
Občinski svet je potrdil tudi DIIP in IP za „Nakup nove avto lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32“, ki ga
načrtuje Gasilska zveza Trebnje, v upravljanju pa ga bo imelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, vendar
pa so svetniki in svetnice sklenili, da bodo dokončno odločitev o tem, ali bo občina dala soglasje za nakup in
sofinancirala investicijo, sprejeli, ko bo narejena celovita finančna konstrukcija, ki bo konkretneje opredelila
delež občine Šentrupert in časovnico plačila.

V Nadzornem svetu družbe Energetika Šentrupert ostajata Ervin Pfeifer in Suzana Leben, tretjega člana
nadzornega sveta pa bo župan občinskemu svetu predlagal, ko bo družba imela novo poslovodstvo.