Za štipendije in denarno pomoč do 7. oktobra

Za štipendije in denarno pomoč do 7. oktobra

-
0 222

Mestna občina Novo mesto je na svoji spletni strani 10. avgusta objavila razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči. S tem naproti prihaja perspektivnim mladim, ki bodo imeli z novim sistemom štipendiranja priložnost, da razvijajo svoje posebne talente. Sredstva so namreč prednostno namenjena posameznikom, ki dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Kandidati lahko vloge oddajo do 7. oktobra 2016.

Župan Gregor Macedoni ob tem izpostavlja: »Mestna občina Novo mesto v proračunu ponovno odpira posebno postavko za štipendiranje oz. enkratno denarno pomoč perspektivnim posameznikom. S tem uresničujemo del strategije na področju mladine, ki smo jo sprejeli konec lanskega leta. Pri izbiri štipendistov v nasprotju z državnimi ali kadrovskimi štipendijami ne bo v ospredju učni uspeh, temveč bodo imeli prednost izjemni dosežki, ki spodbujajo razvoj ali promocijo občine na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost.«

Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo najvišja mesta na državnem tekmovanju, udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo, objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku, drugi izjemni dosežki.

Občina pričakuje prijave kakovostnih štipendistov

O vsakem primeru bo odločala neodvisna komisija, ki jo bo imenoval župan. Komisija bo, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, odločala tudi o višini štipendij. Znesek za štipendiranje bo mogoče v primeru večjega števila kakovostnih prijav tudi povečati.

Kandidirajo lahko študenti in dijaki

Možnost za pridobitev štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko štipendija podeli tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo.

Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini in so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki te pogoje izpolnjujejo. Več  O RAZPISU PREBERITE TUKAJ.