Zahtevek za odkup parcele na javni poti lahko vložite sami

Zahtevek za odkup parcele na javni poti lahko vložite sami

-
0 725

Mestna občina Novo mesto zaznava porast zahtevkov po odkupih delov nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. Ob tem ugotavlja, da zahtevkeza odkup nepremičnin oz. pridobitev odškodnine v imenu lastnikov pogosto vlagajo podjetja, ki za to zaračunavajo visoke provizije. Mestna občina Novo mesto lastnike zemljišč zato opozarja, da lahko zahtevke enostavno in brezplačno vložijo tudi sami, brez posrednikov.

Vloga je na voljo na občinski spletni strani (TUKAJ), lastniki pa se lahko oglasijo tudi na sedežu občine (Seidlova cesta 1, Novo mesto) in podajo vlogo na zapisnik. Torej povedo, po kateri njihovi parceli poteka javna pot, in da želijo, da ta del parcele občina odkupi. Pri tem ni potrebna pomoč posrednikov, ki za storitev zaračunajo tudi več kot 30 % provizije od prejete oz. ponujene odškodnine. Trajanje postopka in odškodnina sta enotna, ne glede na to, kdo vlogo poda, zato pooblaščanje tretjih oseb ni potrebno.