Zmagovalci za ‘meško’ staro jedro ATELIER

Zmagovalci za ‘meško’ staro jedro ATELIER

-
0 290

Ocenjevalna komisija je zaključila javni dvostopenjski natečaj in izbrala zmagovalno rešitev za prenovo mestnega jedra Novega mesta. 1. nagrado je osvojila skupina ATELIER arhitekti, ki jo sestavljajo prof. Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan in Urša Podlipnik

Mestna občina Novo mesto med prednostne razvojne usmeritve uvršča oživitev mestnega jedra, o čemer priča občutno povečanje števila kulturnih in zabavnih dogodkov na Glavnem trgu in v njegovi okolici. S to tematiko je neločljivo povezana tudi ureditev mestnega jedra. Dvostopenjski javni arhitekturni natečaj je prvi vidnejši korak k uresničitvi zastavljenih ciljev.

Prenova zajema območje Glavnega trga, Rozmanove ulice do garažne hiše Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, spodnjega dela Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijskega križišča. Pet najboljših rešitev bo občina denarno nagradila, in sicer 1. nagrada znaša 4.200 EUR, 2. nagrada 3.800 EUR in 3. nagrada 3.000 EUR. Podeljeni bosta tudi dve priznanji po 2.000 EUR. S prvimi aktivnostmi za izvedbo prenove bi Mestna občina Novo mesto lahko pričela v drugi polovici leta 2016.

Vse rešitve, ki so prispele na natečaj, si bo možno ogledati na otvoritvi javne razstave v Kulturnem centru Janeza Trdine, 17. marca 2016, ob 18. uri. Ogled razstave bo nato možen vsak delovni dan od 10.00 do 12.00, ob sredah tudi od 16.00 do 19.30 ter eno uro pred prireditvami, vključno do 1. aprila 2016.

Mestna občina Novo mesto je natečaj skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisalaoktobra 2015. Ob koncu januarja 2016 je ocenjevalna komisija iz 17 prispelih rešitev na prvi stopnji izbrala pet najboljših in njihove predlagatelje povabila v drugo stopnjo. Ta je zahtevala podrobnejšo arhitekturno in likovno obdelavo idej, s poudarkom na oblikovanju tlakovanja, urbane opreme, javnih spomenikov, stalnih in začasnih prireditvenih prostorov ter načrtovanju komunalne opreme.

Ocenjevalno komisijo so sestavljali:

Predsednik ocenjevalne komisije:  doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije: prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh.

Člani: Gregor MACEDONI, župan MONM,  Izidor JERALA, univ.dipl.inž.kraj.arh., Marjan ZUPANC, univ.dipl.inž.arh.

Namestnici članov: Melita MUREN, univ.dipl.inž.arh.,  Jana KOCBEK, univ.dipl.inž.arh.