1130 upravičencem izplačali skupno 40 mio €

0
893

Gospodarsko ministrstvo in SPIRIT Slovenija sta sporočila, da bodo prijavitelji, ki so oddali vloge za pomoč v okviru zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, prejeli izplačilo prvega dela pomoči. Danes bodo tako kar 1130 upravičencem izplačali skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra letos.

Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra letos bodo izplačali do 15. marca prihodnje leto. SPIRIT Slovenija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri tem upravičence opozarjata, da so za obdobje oktober–december 2022 v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za to obdobje na podlagi zakona dolžni agenciji do 31. januarja 2023 posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. SPIRIT Slovenija bo v ta namen na svoji spletni strani ponovno odprla aplikacijo, predvidoma 16. januarja 2023.

Upravičence, ki so uveljavljali pomoč in naknadno ugotovili, da so jim odobrili oziroma izplačali previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, opozarjajo, da morajo o tem najkasneje do 15. januarja 2023 pisno obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč. Kot še opozarjajo, so upravičenci, v primeru, da so od uveljavitve tega zakona izplačali dobiček, kupili lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma dele plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so jih izplačali v letu 2022 oziroma za leto 2022, po tem zakonu dolžni najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti agencijo ter na podlagi izdane odločbe vrniti prejeto pomoč.