Anketa o stanju prometa v Novem mestu

Anketa o stanju prometa v Novem mestu

-
0 130

Mestna občina Novo mesto (MONM) nadaljuje s pripravo Celostne prometne strategije (CPS), ki jo je pričela v začetku junija 2016. CPS je strateški pristop k načrtovanju prometa, ki zagotavlja celostne spremembe ter boljšo kakovost bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije. V sklopu priprave CPS bo do petka, 30. septembra 2016, potekala tudi anketa o stanju prometa v MONM, ki je eno izmed ključnih orodij vključevanja širše javnosti v pripravo strategije. Občani lahko izpolnijo spletno ali tiskano različico, ki bo v prihodnjih dneh izšla v časopisu Mestne občine Novo mesto.

Priprava CPS bo potekala v treh fazah

V prvi fazi, ki že poteka, se izvaja analiza stanja in oblikuje vizija razvoja prometa v občini. Druga faza bo vključevala opredelitev prioritet, ciljev in ukrepov na področju prometa ter pripravo akcijsko-proračunskega načrta za naslednjih 5 let. Tretja, zaključna faza bo namenjena pregledu, potrditvi, sprejemu in promociji dokumenta, ki bo izdan kot spletna in tiskana publikacija. Ker dokument nastaja z intenzivnim vključevanjem prebivalcev občine, bo v vseh fazah organizirana vrsta različnih aktivnosti tako za strokovno kot splošno javnost. Celoten proces priprave CPS bo potekal do maja 2017.

V okviru razpisa bo do poletja 2017 v Sloveniji izdelanih ali prenovljenih preko šestdeset CPS-jev, v Dolenjski regiji jih bo izdelanih šest. Izdelovalci CPS za MONM so ACER Novo mesto, Urbanistični inštitut RS in Razvojni center Novo mesto. Skupina izdelovalcev ima dolgoletne izkušnje na področjih, ki jih zahteva priprava tovrstnega dokumenta in dobro pozna promet in prostor v občini.

Povezava na spletno anketo: https://www.surveymonkey.com/r/MONM-anketa-za-prebivalce.