ARSO je meril ‘sapco,’ ki jo dihamo v Nm

0
2044

ARSO je od januarja do aprila 2019 izvajal okrepljene meritve kakovosti zunanjega zraka v Mestni občini Novo mesto. Namen meritev je bil določitev prostorske in časovne spremenljivosti onesnaženosti zraka in ocena reprezentativnosti obstoječe stalne merilne postaje. Želeli so ugotoviti tudi, v kolikšnem obsegu k onesnaženosti zunanjega zraka z delci prispevajo industrija, promet, individualna kurišča in resuspenzija.

Na več lokacijah v občini Novo mesto so postavili merilnike za kakovosti zraka in merilnike meteoroloških parametrov, saj na razredčevanje izpustov zelo vplivajo meteorološke razmere. Želeli so določiti kje, kdaj in s čim je zrak onesnažen ter ali obstoječa stalna merilna postaja meri kakovost zraka, ki ga diha večina Novomeščanov. Poročilo boste našli na povezavi TUKAJ.

Na kakovost zunanjega zraka zelo vplivajo vremenske razmere, saj je ob enakih izpustih ob ugodnih vremenskih razmerah (padavine, veter) kakovost zraka dobra, ob neugodnih (temperaturni obrat, brezvetrje) pa lahko zelo slaba.

V obdobju okrepljenih meritev je bilo veliko padavin, ki sperejo ozračje in poskrbijo za boljšo kakovost zunanjega zraka. Zato je zelo malo dni s preseženo mejno dnevno vrednostjo 50 μg/m3. V dneh, ko so bile vremenske razmere neugodne, so ravni delcev narasle na vseh merilnih mestih v Novem mestu.

V povprečju so bile najvišje ravni delcev izmerjene v Bršljinu in Mačkovcu, nato sledita stalna postaja in Šmihel, najnižje ravni pa so bile izmerjene na Cikavi in Kandiji.

Največji lokalni vir delcev so individualna kurišča na drva, ki v posameznih naseljih ob slabih vremenskih pogojih, poslabšujejo kakovost zunanjega zraka. Najvišje ravni delcev so tako izmerjene v tistih v naseljih kjer je gostota individualnih hiš največja. (ARSO)

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj