Authors Posts by Robert Erjavec

Robert Erjavec

10353 POSTS 0 Komentarji

-
0 416

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. redni seji v drugi obravnavi potrdil združitev Agencije za šport in Kulturnega centra Janeza Trdine ter oblikovanje Zavoda Novo mesto. V drugi obravnavi so svetniki potrdili tudi Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 in predlog za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev. Hkrati so se svetniki in svetnice seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, potrdili spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, sprejeli Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2015 in odločali o kadrovskih zadevah.

Občinski svet je potrdil združitev Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine in oblikovanje Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Oblikovanje novega zavoda bo omogočilo konkretnejše premike Mestne občine Novo mesto na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Organizacijska oblika novega zavoda bo tem področjem omogočila največjo možno podporo, občanom pa kakovostnejšo in obsežnejšo vsebino. Vsebine se ne prepletajo ali združujejo, temveč ostajajo samostojne in avtonomne. Zaposleni ohranjajo zaposlitve, prav tako ne bodo potrebne poklicne prekvalifikacije. Združuje se poslovodenje, računovodstvo, prodaja in trženje ter upravljanje in vzdrževanje objektov. Začetni prihranki oblikovanja enotnega zavoda po ocenah prinašajo 100.000 EUR prihranka na letni ravni.

V drugi obravnavi je bila sprejeta Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Projekti in smernice razvoja, ki jih strategija opredeljuje, pokrivajo vsebinske sklope, ki se razlikujejo po lokaciji, obsegu investicij, tematikah, ciljnih skupinah in tipu ponudnikov. Razdeljene so v štiri ključne sklope: Športno-turistična os Krka živi, Arheološko-industrijska os Iz preteklosti v prihodnost, Gorjanci – zelENOgorje, Kulinarika, cviček in zidaniški turizem. Strategija razvoja turizma prinaša nove usmeritve v občini, pri čemer gradi na obstoječih dejavnikih. Izvlečki strategije se bodo vključili v Strategijo Mestne občine Novo mesto do leta 2030, nov Občinski prostorski načrt, Celostno prometno strategijo (strategija pa je že upoštevana v Trajnostni urbani strategiji) in proračune občine do leta 2020.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto. Občina bo za izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra tako iskala zasebnega partnerja, ki deluje na področju turizma in bo prinesel nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignil delovanje na višjo in učinkovitejšo raven. Pri tem bo prevzel tudi del finančnih obremenitev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti. Dejavnost, ki jo bo opravljal koncesionar, vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe, zbiranje mnenj v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov, trženje celovite turistične ponudbe in druge storitve, ki so v turističnem območju brezplačno na voljo turistom.

Svetniki in svetnici so se seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, in sicer z dopolnitvami letnega programa nadzora za leto 2016, končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v Anton Podbevšek Teatru Novo mesto za leto 2014, poslovnikom o delu odbora in mnenjem odbora v zvezi z oddajo in-house oz. notranjih naročil Komunali Novo mesto. Za pridobitev mnenja je pobudo podala Mestna občina Novo mesto, da bi preverila ali je dosedanji način naročanja skladen z novim Zakonom javnega naročanja. Nadzorni odbor je v zvezi s tem podal pozitivno mnenje.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice. S tem so potrdili, da se predšolska vzgoja zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Brusnice, delno izvaja tudi v najetih dodatnih primernih prostorih izven šole.

Občinski svet je sprejel tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2015.Glede na statistične podatke policija ocenjuje, da je celotno stanje varnosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 dobro. V letu 2015 so izvajali vse aktivnosti ter potrebno prisotnost s ciljem zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja in večjega občutka varnosti občanov Mestne občine Novo mesto. Tudi mestno redarstvo v primerjavi s preteklimi leti ocenjuje leto 2015 kot dobro. Predvsem so občinski redarji več̌ delovali preventivno tudi na vseh ostalih področjih nadzora, ki jim jih nalaga zakonodaja (varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, pretočnost intervencijskih poti, varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine, varstvo okolja ipd.) in s tem prispevali k izboljšanju varnosti in k povečanju občutka varnosti. Svetniki in svetnice so sklep dopolnili s točko, s katero Občinski svet pristojne institucije in ministrstva poziva, da s posebno pozornostjo obravnavajo nasilje v družini in sprejmejo ustrezne ukrepe.

V sklopu seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Občinski svet je podalpozitivno mnenje o kandidatih Zvonki Potočar in Gregorju Sepaherju, za direktorja/ico Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. Za predstavnike ustanovitelja so bili za štiriletno mandatno dobo v Svet Osnovne šole Center imenovani Aleš̌ Berger, Gregor Klemenčič̌ in Bojan Košmerl, v SvetOsnovne šole Stopiče pa Franc Bačar, Martin Kobe in Damjan Šeruga. Za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Gimnazije Novo mesto je bil za štiriletno mandatno dobo imenovan Matjaž̌ Štih. Hkrati je Občinski svet razrešil Boštjana Judeža kot predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto, ker pri postopku imenovanja ravnatelja Svet zavoda ni upošteval stališča Mestne občine Novo mesto in sklepa Občinskega sveta, da do odločitve o morebitni združitvi Vrtca Ciciban in Vrtca Pedenjped ne izbere ravnatelja temveč določi vršilca dolžnosti. Mojca Novak, tudi predstavnica ustanovitelja v Svetu zavoda, je predhodno že podala pisno odstopno izjavo.

Občinski svet je v nadaljevanju podprl pobudo za spremembo 70. člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode in, da se vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo za oskrbo gospodinjstev, izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.

Svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Med drugim so predlagali, da Komunala Novo mesto za posameznega uporabnika oziroma gospodinjstvo združi vse mesečne račune, odstranitev oglasnih panojev na območju nekdanje občine na naslovu Novi trg 6, ureditev posebnih bazenov za preprečevanje poplav v ogroženih krajevnih skupnostih in ureditev dodatnih parkirnih prostorov za invalide na spodnjem delu Glavnega trga

-
1 120

64 otrok s pomočjo akcije “Pričarajmo nasmeh” preživlja brezplačne počitnice ob morju

V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič je 12. julija 2016 pričela letovati druga skupina  otrok iz socialno šibkih družin, ki tovrstnega letovanja same ne bi zmogle, zato je neprecenljiva priložnost, ki jo omogoča Tuševa humanitarna akcija “Pričarajmo nasmeh”. Z njeno pomočjo 64 otrok iz območnih združenj Rdečega križa Ljubljana, Postojna, Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje do 19. julija 2016 preživlja teden dni brezplačnih počitnic, do konca poletja pa bo s pomočjo akcije letovalo kar 500 otrok.

Čaka jih zanimiv teden, saj so strokovne službe pripravile bogat animacijski program.  Spoznali bodo bližnjo okolico, se popeljali z ladjico do Kopra, se pomerili v različnih športih kot je košarka, bowling, odbojka, nogomet pa bodo trenirali s trenerji NZS, za neplavalce bo organiziran tečaj plavanja, večeri pa bodo popestreni z glasbenimi gosti, izborom Mis in Mistra rtiča ter rtiškega talenta, kino večerom in igrami brez meja.

 

-
3 1342

V teh dneh je vreme vzdolž jadranske obale neprijazno. Močna burja namreč zapira številne cestne in morske povezave. Da so razmere res upočasnjene in obremenjene, je opaziti tudi na spletni strani Hrvaškega avtokluba (HAK), ki že od včeraj slabo deluje oz. sploh ne. 

OB 10.40 URI SO AVTOCESTO NA VELEBITU SPET ODPRLI SAMO ZA OSEBNA VOZILA. Zastoj ostaja. Kolona pred predorom Sveti Rok je dolga kar 50 km.

Vseeno smo priskrbeli informacije, za vse, ki se morda odpravljate na pot, pa čeprav to za danes ni priporočljivo.

Zaradi vetra so zaprte naslednje ceste:
avtocesta ZG-SPLIT, od Svetega Roka do Posedarja (od 10.40 h spet odprta za osebna vozila)
zaprt je Paški most na otok Pag
zaprta je cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.
Če potujete proti morju je za vsa vozila dovoljen promet do razcepa Sveti Rok in potem po državni cesti mimo Gračaca, česz Velebit do Obrovca in Karina (DC50 i DC27) in do razcepov Benkovac ili Zadar 2, kjer se lahko spet vključite na autocesto A1, v smeri Splita. Zastoj je tudi v smeri Zagreba. Pri izvozu Zadar II je kolona dolga 9 km.
Zaradi burje so prekinjene trajektne linije: Prizna – Žigljen (otok PAG); Makarska – Sumartin in katamaranske linije: Novalja – Rab – Reka in Mali Lošinj – Cres – Reka.

V Dalmacijo kdaj drugič, 32 km zastoj

-
11 7335

Sobota se je v Novem mestu začela z brutalnim napadom, pretepom. Pol ure po polnoči se je na parkirišču v neposredni bližini gostinskih lokalov oz. polnih terasa v Bršljinu zgodil prizor, ki smo jih vajeni iz mafijskih filmov.

Mlajši moški, star 25 let, se je odpravil s terase do svojega vozila, ko se je na parkirišče pripeljalo temno vozilo, znamke Audi. Iz vozila so izstopili moški, ki so s palicami začeli udrihati po 25-letniku, doma iz Bršljina.

Ko je napadeni obležal na tleh so se napadalci usedli v vozilo, da se bodo odpeljali. Takrat pa je 25-letnik dvignil glavo. Kot kaže to še ni bilo dovolj za napadalce, saj je eden izmed njih izstopil iz vozila in 25-letnika večkrat brcnil v glavo. Napadeni je izgubil zavest, nam pripovedujejo očividci.

Gosti na terasah lokalov so bili v šoku. Kmalu je prišla policija in kasneje še reševalci, ki so napadenega 25-letnega Bršljinčana prepeljali v novomeški Urgentni center.

Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi s PU Novo mesto, je za DolenjskaNews potrdila informacijo o napadu. 25-letni moški je utrpel hude poškodbe glave. Preiskava še poteka.

Po naših neuradnih informacijah so mladeniča brutalno pretepli moški z območja Posavja. Prav tako pa naj bi bilo huje poškodovanega 25-letnika strah povedati kaj več o dogodku. Morda pa bodo preiskovalcem več povedale priče oz. očividci, ki so v času nedopustnega dejanja osuplo sedeli na terasah in spremljali brutalni prizor.

S PU Nm so danes (ponedeljek, 18.07.) sporočili:

Novomeški policisti so bili 16. 7. nekaj po 1. uri obveščeni o pretepu pred gostinskim lokalom v Novem
mestu. Ob prihodu policistov je bil na kraju 25-letni moški, ki je bil huje poškodovan. Oskrbeli so ga v
novomeški bolnišnici. Policisti nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev udeležencev pretepa in
ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Po zaključeni
preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

-
4 386

Ob prazniku KS Mali Slatnik vas krajani ob 16. uri, vabijo na Križe, kjer se bo pričel pohod po Machovi poti. Zaključek poti bo na proslavi krajevnega praznika. Ob 20. uri pa se bo nadaljevalo prijetno druženje na veselici pred gasilskim domom PGD Potov vrh Slatnik, kjer bo zbrane zabaval ansambel Toneta Rusa. Gasilci bodo poskrbeli za hrano in pijačo.

 

-
0 213

Močna burja še naprej kroji promet in festivalsko dogajanje v Dalmaciji. V petek bi se moral začeti eden najbolj norih glasbenih festivalov Ultra, ki ga gosti splitski stadion Poljud. A organizatorji so morali zaradi močne burje, ki je pihala s hitrostjo do 74 km/h, prestaviti na danes. Ampak vremenske razmere tudi za danes, glede vetra, niso najbolj obetavne.

Pričakovanja pred regionalnim glasbenim spektaklom leta, ki bo sledil vrhunski programski in tehnični zasnovi Ultrinih projektov, so izjemna, saj so bile prve “early bird” vstopnice zelo hitro razprodane. V zadnjih treh letih je prizorišče dogajanja v treh dneh obiskalo 150.000 ljudi iz 130 držav iz celega Sveta, letos pa se pričakuje še večjo udeležbo.

 

(foto: FB Ultra)

-
0 73

Pred nami je najbolj svež julijski vikend. Tudi burja je pošteno premešala morje. O temperaturah slednjega na koncu napovedi.

Prav tako je velik del Evrope preplavil občutno hladnejši zrak, vročina pa bo jutri še vztrajala na jugu Balkana in ob Črnem morju. Na vzhodu Ukrajine bo celo nad 35 stopinj, na zahodu Balkana pa bo temperatura čez dan ostala pod 20 stopinjami. Vroče bo tudi na Iberskem polotoku, nič kaj poletna, a prijetna, pa bo temperatura v osrednji in severni Evropi.

Ob Jadranu že tretji dan pošteno brije burja. Pod Velebitom bo jutri še dosegala hitrost v sunkih do 130 km/h, opozarjajo tudi na tramontano. Že danes so bile glavne prometnice proti morju zaprte, prav tako je bil prekinjen trajektni promet z otoki.

Ponoči bo pri nas večinoma oblačno in suho, nekaj jasnega neba bo na zahodu, na jugu in vzhodu pa bo padlo nekaj kapelj dežja. Zaradi oblačnosti in vetra se ponoči ne bo kaj veliko ohladilo. Na Primorskem bo do 17 stopinj, v večjem delu Slovenije od 14 do 15 stopinj, na Gorenjskem okoli 9 stopinj Celzija.

V zahodni polovici države bo jutri suho, prevladovali bodo oblaki, a nekaj bo tudi Sonca, pihal bo severni veter, burja na Primorskem bo slabela. Precej manj prijazno vreme bo na vzhodu Slovenije. Oblačno bo s pogostimi padavinami, ki jih bo nekoliko več ob vzhodni meji. Pihal bo močan severni veter, ki bo v sunkih dosegal hitrost blizu 70 kilometrov na uro.

Tukaj bo tudi zelo sveže, s temperaturami okoli 16 stopinj, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem okoli 20. Topleje bo na Primorskem, kjer bo do 26 stropinj Celzija.

Nedelja se bo začela z oblačnim vremenom, na vzhodu bo še lahko rahlo deževalo. Na zahodu se bo zjasnilo že dopoldne, na vzhodu šele popoldne. Nekoliko topleje bo. V začetku tedna bo več sonca, temperatura bo višja. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj. Sončen bo tudi torek popoldne je možna kakšna nevihta, še kakšno stopinjo več bomo imeli.

Burja je malce ohladila slano vodo. Vendar pri nas bo veter oslabel, medtem pa lahko vzdolž Jadrana še naprej pričakujemo orkanske sunke, predvsem pod Velebitom. Naše morje oz. v Istri ima morje 24 stopinj, ob Kvarnerju le okoli 22, medtem ko je južneje temperatura morja od 23 do 25 stopinj.

-
0 456

Grozljivka na Azurni obali. Ob praznovanju največjega francoskega praznika je 31-letni Francoz, tunizijskega porekla, z 19-tonskim tovornjakom zapeljal v množico ljudi. Umrlo je najmanj 84 ljudi. Še 100 ljudi je ranjenih, od teh 50 huje. Med žrtvami ni slovenskih državljanov. V Franciji so razglasili tri dni žalovanja.

Zaskrbljeni svojci lahko pokličejo na dežurni telefon slovenskega veleposlaništva v Parizu: 33 6 30 52 83 21 ali na stacionarni telefon veleposlaništva: 33 1 44 96 50 60. Prav tako lahko za informacije pokličejo na konzularni sektor MZZ: 01 478 2305.

Tovornjak je zapeljal v množico na Promenade des Anglais v francoski Nici, kjer so praznovali državni praznik dan Bastilje. Voznik je kar dva kilometra vozil po množici. Mrtvih je najmanj 84 ljudi, več deset je ranjenih, mnogi so še v kritičnem stanju. 31-letnega voznika je ubila policija. Med žrtvami ni slovenskih državljanov, so sporočili iz MZZ.

Napad se je zgodil kmalu po ognjemetu okoli 22.30, v kabini tovornjaka so našli tudi orožje – pištolo, puško in granate.

Francoski mediji so poročali tudi, da je med policijo in voznikom prišlo do izmenjave ognja, vendar tega uradno niso potrdili. Voznik naj bi preden je zapeljal v množico na ljudi tudi streljal. Na svoji poti je prebil zapore, ki so označevale, da je ulica namenjena samo pešcem.

Kot poroča BFM TV, je bil voznik, rojen leta 1985, znan policiji zaradi nasilništva in posedovanja orožja, a nikoli ga niso povezali s terorizmom. Dodali so, da je morilski tovornjak vzel v najem.

-
0 439

Novomeški policisti so popoldan na Kandijski cesti izsledili in prijeli dva osumljenca, ki sta z orodjem vlamljala v objekt. 39-letnega osumljenca iz Ljubljane in 33-letnega osumljenca iz Novega mesta bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo.

-
0 209

Osvežitve še ni konec. V naslednjih dneh nas čaka skandinavsko ali britansko poletje, z  veliko oblakov, vetra in tudi kakšno kapljo dežja. Bomo na prepihu med anticiklonom, ki se bo nahajal nad zahodno Evropo in ciklonom, ki se bo poglabil nad Jadranskim morjem ter Balkanom. Na celini bodo nastajale obilne padavine, vzdolž Jadranske obale pa bo zapihala zmerna, v Kvarnerju in pod Velebitom orkanska burja, s sunki do 150 km/h. Nad morjem in južneje pa bo še vedno grmelo. Močan veter in tudi občasen dež bo vztrajal vse do nedelje.

Dež bo povsod ponehal. Vendar bo po prehodni razjasnitvi ponoči in zjutraj spet več oblakov. Na Primorskem se bo burja okrepila, na vzhodu pa severovzhodnik. Zaradi vetra in oblakov jutro ne bo tako sveže. Temperature bodo večinoma okoli 12, 13 st. le v alpskih dolinah okoli 7. Na Primorskem pa ob vetru 16 st.

Petek bo prevetren in večinoma oblačen, s srednjimi in visokimi oblaki, zato se bo na zahodu lahko pokazalo tudi sonce. Bolj gosti oblaki bobo na jugovzhodu, kjer lahko pade kakšna kaplja. Zvečer se bo veter na severovzhodu okrepil, na Primorskem bo pihala burja. Temperature bodo odlične za rekreacijoi na prostem. Po nižinah bo od 19 do 21., na Gorenjskem 17, tudi na Primorskem ob burji, ki bo ohladila morje, okoli 24.

Sneg je prekril najvišje vrhove, na Kredarici je bilo dopoldne stopinjo pod ničlo. Tudi v naslednjih dneh v gorah nobene sparine. Posebno v visokogorju zelo previdno na snežiščih zadnje zime, saj bo snežna površina pomrznila. Jutri bo oblačno. Zjutraj bodo oblaki večinoma le nad hribi, popoldne pa se bo baza oblakov spuščala. Proti večeru se bo veter okrepil.

Konec tedna bo v znamenju severnih vetrov. V soboto bo na Štajerskem in v Pomurju pihal veter s hitrostjo nad 50 km/h, obenem pa bo rahlo deževalo. Proti zahodu bo bolj mirno, suho in tudi nekaj sonca. Temperature okoli 20 st., na Primorskem 25. Za nedeljo je napoved še malce negotova. Pričakujemo, da bo šlo na bolje. Vseeno pa še nekaj oblakov in vetra s temperaturami malo nad dvajsetico. Pravo razjasnitev pričakujemo prihodnji teden, temperature bodo hitro poskočile.

Najbolj brano