Belokranjski gasilci na državno tekmovanje v Koper

Belokranjski gasilci na državno tekmovanje v Koper

-
5 351

Gasilka zveza Slovenije soboto in nedeljo (11. in 12. Junija) v Kopru organizira državno gasilsko
tekmovanje. Pravico nastopa na državnem tekmovanju imajo prve tri ekipa iz regijskega tekmovanja v
posamezni kategoriji oziroma ekipe, ki so dosegle zahtevane norme. Izbirno tekmovanje belokranjske
regije za uvrstitev na državno tekmovanje je potekalo lansko jesen v Črnomlju.

Pravico nastopa v Kopru si je zagotovilo 17 ekip v kategoriji člani & članice oziroma starejše gasilke & starejši gasilci, ki bodo tekmovali v soboto, ter 12 ekip v kategoriji pionirji & pionirke in mladinke & mladinci, ki bodo nastopali v nedeljo. Tako bo v Kopru sodelovalo skoraj 300 gasilcev tekmovalcev iz Bele krajine, najmlajše gasilske regije.

Sodniški zbor tekmovanja sestavljajo tudi izkušeni in mednarodno uveljavljeni sodniki gasilskih in
gasilsko športnih disciplin iz belokranjske regije. Tekmovalnim ekipam želimo veliko športne sreče ter prijetno počutje na slovenski obali. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Ekipe belokranjske regije, ki so se uvrstile na državno tekmovanje 2016 v Koper:
starejše gasilke / starejši gasilci
○PGD ŠTREKLJEVEC – starejše GASILKEGZ Semič
○PGD DOBRAVICE- starejše GASILKEGZ Metlika
○PGD ŠTREKLJEVEC- starejši gasilciGZ Semič
○PGD PETROVA VAS- starejše GASILKEGZ Črnomelj
○PGD STRANSKA VAS- starejši gasilciGZ Semič
○PGD KOT BREZJE- starejši gasilciGZ Semič
○PGD LOKVICA- starejši gasilciGZ Metlika
člani/ članice
○PGD LOKVICA – člani BGZ Metlika
○PGD VRANOVIČI- ČLANICE BGZ Črnomelj
○PGD ŠTREKLJEVEC- člani BGZ Semič
○PGD GRABROVEC- člani BGZ Metlika
○PGD LOKVICA- člani AGZ Metlika
○PGD ŠTREKLJEVEC- člani AGZ Semič
○PGD GRABROVEC- ČLANICE AGZ Metlika
○PGD GRADNIK- ČLANICE AGZ Semič
○PGD STRANSKA VAS- člani AGZ Semič
○PGD KRASINEC-ČLANICE AGZ Metlika
pionirji/ pionirke
○PGD ROŽIČ VRH – pionirjiGZ Črnomelj
○PGD LOKVICA- PIONIRKE GZ Metlika
○PGD PETROVA VAS- PIONIRKE GZ Črnomelj
○PGD DRAGATUŠ- PIONIRKEGZ Črnomelj
○PGD RADOVICA- pionirjiGZ Metlika
○PGD PETROVA VAS- pionirjiGZ Črnomelj
mladinci/ mladinke
○PGD ŠTREKLJEVEC – MLADINKEGZ Semič
○PGD PETROVA VAS- MLADINKEGZ Črnomelj
○PGD DRAGATUŠ- mladinciGZ Črnomelj
○PGD ČRNOMELJ- MLADINKEGZ Črnomelj
○PGD SEMIČ- mladinciGZ Semič
○PGD LOKVICA- mladinciGZ Metlika