Bo še kdo sledil Hofer-ju?

0
12329

Pri HOFERju bodo, kot vsako leto do sedaj, s 1. januarjem vsem svojim sodelavcem povišali plače. Panožno nadpovprečno plačilo bo tudi v 2020 bistveno presegalo zakonsko določeno minimalno plačo – plačilo prodajalca za 40 ur/teden bo v 2020 za kar 70,1 % presegalo zakonsko določeno minimalno plačo. Del zvišanja predstavlja tudi regres v višini kar 1.700 €, ki se ga bodo pri HOFERju razveselili junija.

70,1 % NAD MINIMALNO PLAČO

Zaposleni v prodaji pri HOFERju so že tradicionalno prejemali panožno nadpovprečno plačilo, januar 2020 pa jim v povprečju prinaša kar za 18 % višje plačilo. To je najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja.

Zaposleni za 40 ur/teden bodo v letu 2020 prejeli plačilo, ki bo za kar 70,1 % presegalo zakonsko minimalno plačo. Prodajalci, zaposleni za 30 ur/teden, bodo prejeli plačilo, ki bo za kar 27,6 % presegalo minimalno plačilo za 40 ur/teden. Prodajalci bodo tako za četrtino krajši delavnik prejemali plačilo, ki je skoraj tretjino višje od minimalne plače.

»HOFER smo ljudje. To radi rečemo, še raje pa dokazujemo. Sodelavke in sodelavci so tisti, ki ustvarjajo podjetje. Oni so zaslužni, da imamo na policah izdelke najvišje kakovosti in jih ponujamo po najnižjih cenah. Prav tako so prav zaposleni tisti, ki skrbijo, da v trgovinah vse poteka kot mora in da se kupci počutijo dobro. Pri dobrem delu jih želimo spodbujati in pomemben del te spodbude je seveda tudi odlično plačilo,« so pri HOFERju pojasnili razloge za tako rekordno zvišanje plačil.

Hkrati vsi novi sodelavci pri HOFERju nemudoma prejmejo pogodbo za nedoločen čas, kar poleg nadpovprečnega plačila prinaša še stabilnejše pogoje zaposlitve.

Zaposlenim med drugim pripada še:

–          najvišjo zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 €/dan);

–          maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 €/km);

–          vplačilo v drugi steber pokojninskega zavarovanja;

–          nagrada iz naslova poslovne uspešnosti.

V DOBRIH 10 LETIH 65 % DVIG PLAČILA

Nadpovprečno plačilo pa HOFERjevi sodelavci sicer prejemajo že tradicionalno. Medtem, ko se je povprečna plača v zasebnem sektorju v Sloveniji od leta 2008 dvignila za 28,5 %, se je sodelavcem v prodaji do leta 2019 dvignila za kar 45,4 %. Rekorden dvig plač bo tako prihodnje leto prinesel še opaznejše povečanje, saj bo v prodaji plačilo v dobrih 10 letih v povprečju za kar 65 % višje.

POVIŠANJE PLAČILA ZA VSE HOFERJEVE SODELAVCE

Pri HOFERju se zavedajo, da je spodbudno mesečno plačilo pomemben del motivacije, zato bodo še vnaprej vzdrževali ustrezna razmerja med plačilnimi razredi. Povišanja mesečnega plačila bodo tako deležni vsi HOFERjevi sodelavci. »Za to potezo smo se odločili, ker želimo z vzpodbudnim mesečnim plačilom, ki pritiče posameznemu delovnemu mestu, še naprej ponujati privlačna delovna mesta za najrazličnejše poklicne profile,« še dodajajo pri HOFERju.

ZADOVOLJSTVO POTRJUJEJO HOFERJEVI ZAPOSLENI

Za zadovoljstvo sodelavcev pa ne skrbijo le z nadpovprečnim plačilom, ampak tudi s preostalimi ugodnostmi ter ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Pri HOFERju še povedo: »Verjamemo, da se ravno zaradi vsega naštetega uvrščamo med privlačnejše zaposlovalce v panogi. Veseli nas, da zadovoljstvo potrjujejo tudi naši zaposleni. Rezultati anonimne ankete namreč kažejo, da je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju kar 86 %, to pa HOFER Slovenijo uvršča med najbolj uspešne v celotni HOFER skupini.«