četrtek, 18 julija, 2024
DomaLokalnoDamjana Papež prejemnica častnega znaka

Damjana Papež prejemnica častnega znaka

Ravnateljica Damjana Papež je za predanost svojemu poklicu in delu, za srčnost, empatičnost, samoiniciativnost in odgovornost ter prizadevanje za napredek srednje zdravstvene in kemijske šole ter šolskega centra prejela častni znak Šolskega centra in plaketo, ki ju ji je v ponedeljek, 23. avgusta 2021, podelil direktor Matej Forjan.

Damjana Papež, profesorica zgodovine in umetnostne zgodovine, je službovanje na Šolskem centru Novo mesto pričela leta 1998, sprva kot učiteljica zgodovine in umetnosti, od leta 2013 pa opravlja delo s področja pristojnosti ravnateljice Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Kot učiteljica je z izredno predanostjo opravljala pedagoško delo in razvijala dobre sodelovalne odnose z dijaki, starši in sodelavci. Dijaki so pod njenim mentorstvom dosegali številne nagrade in priznanja s področja znanja zgodovine ter na likovnih, fotografskih in video natečajih.

S svojim čutom za estetiko je aktivno pripomogla k oblikovanju celostne podobe šolskega centra, saj je sodelovala pri oblikovanju številnih publikacij, zloženk in plakatov ter drugega promocijskega materiala.

Delovne izkušnje iz prakse je leta 2013 nadgradila z vodenjem Srednje zdravstvene in kemijske šole. Z nastopom njenega ravnateljevanja je šola postala ena največjih organizacijskih enot na šolskem centru, ki se ponaša z izjemnimi rezultati na poklicni maturi, s številnimi zlatimi in diamantnimi maturanti ter vrhunskimi rezultati na športnih tekmovanjih, ki šolo postavljajo v sam vrh športnih šol Slovenije. Z organizacijo državnih tekmovanj iz znanja in stroke, posvetov in mednarodnih srečanj ter vključevanjem v mednarodne projekte je šola postala prepoznavna tako v lokalnem kot tudi državnem in mednarodnem prostoru.

Njeno delo temelji na znanju in izkušnjah, na združevanju teorije in prakse, povezovanju vseh deležnikov v procesu izobraževanja, posebej pa se zavzema za temeljne moralne vrednote. Ob skrbi za kakovostno izvedbo pouka in prizadevanju, da šola dijakom omogoči čim bolj pestro izbiro šolskih in obšolskih dejavnosti, posebno pozornost namenja tudi nadarjenim dijakom. Svoje delo opravlja srčno in z velik mero empatije, saj je eden izmed njenih glavnih ciljev uspešni in zadovoljni dijaki. Odlikujeta jo tudi samoiniciativnost in ambicioznost, ki se kažeta v njenem prizadevanju za napredek in razvoj Srednje zdravstvene in kemijske šole in Šolskega centra Novo mesto.

Njeno delovanje je usmerjeno v prihodnost, s predanostjo svojemu delu pa je svetel zgled vsem sodelavcem, ki so nanjo neizmerno ponosni in ji iskreno čestitajo.(Janja Florjančič)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča