Dan Slovenske vojske: so rešitve?

Dan Slovenske vojske: so rešitve?

-
0 99

Slovenska vojska 15. maja praznuje. Na ta dan leta 1991 so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, v dveh učnih centrih takratne Teritorialne obrambe. V 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru je služilo 120, v 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani pa 180 slovenskih nabornikov.

Dan Slovenske vojske je dan ohranjanja pozitivnih vrednot iz slovenske vojaške zgodovine, še posebej vrednot osamosvojitvenih prizadevanj. Realnost pa je nekoliko drugačna, saj je v vojski premalo vojakov, premalo denarja in preslaba oprema. Zadnja ocena pripravljenosti naše vojske za delovanje v vojni je bila namreč nezadostna.