Delež pozitivnih 27,25%, inšpekcijski nadzor

0
1324

V četrtek smo opravili 5673 testiranj, delež pozitivnih je bil 27,25-odstoten. Tako smo potrdili 1546 novih primerov okužbe s koronavirusom. Hospitaliziranih je 1254 obolelih, 201 pacient se zdravi na intenzivni negi. Število hospitalizacij se je tako nekoliko povišalo, na drugi strani pa se na intenzivni negi zdravijo štirje manj. V četrtek je za posledicami okužbe umrlo 31 ljudi, kažejo podatki Sledilnika.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je predstavila skupno poročilo inšpekcijskih organov za prejšnji teden (9.-15. november):

Skupno število opravljenih inpšekcijskih nadzorov je bilo 2578. Izrečene so bile 104 prekrškovne sankcije v skupni vrednosti 56.400 evrov, poleg tega pa še 263 opozoril po zakonu o prekrških in 120 upravnih ukrepov

Posamezni inšpekcijski organi so dodali še opozorila, in sicer:

Urad za kemikalije je sporočil, da je bilo 5 opozoril v inšpekcijskih nadzorih izrečenih zaradi nepravilnega označevanja razkužil. Odrejene so bile tudi tri prepovedi uporabe razkužil oz. njihove dostopnosti na trgu. Izvajali pa so tudi vzorčenja razkužil. Odvzeli so pet vzorcev razkužil v večstanovanjskih stavbah in jih posredovali v analizo.

Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih ugotavlja, da prihaja do nerazumevanja ukrepa na področju nošenja zaščitnih mask v skupnih prostorih, na področju športa pa so zadeve urejene, ker so športni objekti v veliki večini zaprti.

Inšpektorat za infrastrukturo v svojih nadzorih preverja vsa priporočila NIJZ-ja, ki se nanašajo na ukrepe za prepečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom v javnem prometu. Poročilo se nanaša na čas, ko je javni promet še deloval. Nadzor so izvajali pri potnikih, spremljevalnem osebju, prevoznikih, upravljalcih in zajema preverjanje obveznega nošenja mask, razkuževanje, preverjanje upoštevanja pravila medsebojne razdalje, smer gibanja potnikov, higieno prevoznega sredstva, kabine žičniških naprav in načine obveščanja potnikov.

Tržni inšpektorat je v navedenem obdobju opravil nadzor pri 296 subjektih, od tega je bila 95-krat ugotovljena vsaj 1 kršitev. Skupaj je bilo izrečenih tudi več kot 120 opozoril. Izdani sta bili 2 upravni odločbi, s katerima je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdasrtvo, lovstvo in ribištvo je v navedenem obdobju opravil 19 nadzorov (12 na prostem in 7 v zaprtih prostorih). Opravljal se je nadzor nad prepovedjo zbiranja, uporabo razkužil in nošenjem zaščitnih mask. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Inšpektorat za javni sektor je v preteklem tednu izvajal nadzor nad organi v svoji pristojnosti, ki poslujejo s strankami, in sicer v mestni občini Ptuj, Velenje, v Zagorju ob Savi in Ribnici. Nadzor je bil izveden na upravnih enotah, na območnih enotah ZZZS-ja, na enotah Zavoda za zaposlovanje, na centrih za socialno delo, pri medobčinskih inšpekcijah, pri registraciji motornih vozil, v knjižnicah. V vseh nadzorovanih objektih je v tem času poslovanje s strankami omejeno oz. organizirano na način, da je dostop možen pod posebnim režimom. Na obveznost nošenja mask in razkuževanje opozarjajo varnostniki ali druge osebe na vhodu. Veliko število uslužbencev dela od doma, uslužbenci, ki so na delu, pa so praviloma v pisarni sami. Za zaščito je praktično povsod poskrbljeno, po treh tednih izvajanja nadzora ugotavljajo, da kršitev praktično ni oz. so izjemno redke.

Zdravstveni inšpektorat je v obdobju od 9. do 15.11. v zvezi z obvladovanjem covida-19 izvedel 1.503 nadzorov. Izrečenih je bilo 94 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških v skupni vrednosti 39.200 evrov, dodatno pa še 150 opozoril po ZP-1 in 8 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo od tega opravljenih 157 nadzorov, izrečenih je bilo 7 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 6.800 evrov. V trgovinah je bilo izvedenih 197 nadzorov in izrečenih 5 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 2000 evrov, pri drugih dejavnostih (frizerski in kozmetični saloni, cvetličarne in drugo) pa je bilo opravljenih 223  nadzorov, izrečenih pa 10 sankcij v vrednosti 3200 evrov.
Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 712 nadzorov, in izrekli 72 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 27.200 evrov, sledi pa še 214 nadzorov večstanovanjskih stavb, pri čemer so bile izdane 4 ureditvene odločbe.

V petek, 13. 11. so se inšpektorji OE Novo mesto priključili policistom pri izvajanju nadzora na MP Obrežje, Metlika in Vinica. Opravljenih je bilo 177 nadzorov avtomobilom, pri čemer je bilo izrečenih 54 plačilnih nalogov zaradi kršitve prepovedi prehajanja med občinami in 26 opozoril zaradi kršitev odloka o gibanju in zbiranju, ki je prav ta dan začel na novo veljati. Opozorjeni so bili posamezniki, ki niso bili ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva, a so kljub temu potovali v istem vozilu.

V omenjenem tednu so prijeli 66 prijav, največ jih je s področja gostinstva in glede neuporabe maske na javnih krajih. Preverjamo vse prijave.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj