FOŠ v znamenju projektnega dela

0
48

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v letu 2016 uspešno prijavila 6 projektov za
potrebe znanstvenega tiska, vstopanja v mednarodno okolje in zagotavljanja inovativnih pristopov h
kariernim začetkom ter študijskih izmenjav. Na podlagi tega bomo lahko tudi v naslednjem obdobju
našim študentom zagotovili srečanje s strokovnjaki s prestižnih mednarodnih institucij, kot sta Univerza
Bocconi ali Karlova univerza v Pragi (ena izmed 2% najelitnejših svetovnih univerz, ustanovljena leta
1348) ali jim omogočili študijske izmenjave na druge mednarodno uveljavljene univerze.

Z začetnimi aktivnostmi pa smo že pričeli v okviru pridobljenega sofinanciranja projekta na Javnem
razpisu – Po kreativni poti do znanja 2016/2017, z naslovom Industrija 4.0 – razvoj delavnic za
mladino, v katerem FOŠ nastopa kot vodilni partner ob sodelovanju s Fakulteto za industrijski
inženiring Novo mesto, Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Razvojnim centrom Novo
mesto ter podjetjem JAPINA, d.o.o. V izvedbo projekta bo vključenih 6 študentov, 3 pedagoški mentorji
in 2 mentorja iz gospodarstva.