FOTO: 27 diplomantov industrijskega inženiringa

0
443

Na Posestvu Pule so pripravili slavnostno podelitev diplom Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Dekanja fakultete, Vera Smodej, je diplomske listine podelila 27 diplomantkam in diplomantom.

“Diplomske naloge diplomantk in diplomantov fakultete so v empiričnem delu izrazito aplikativne, usmerjene so v reševanje konkretnih problemov in vsebujejo številne inovacije. Iz vsebin diplom je razvidno, da so znanje, ki so ga pridobili, implementirali v svoje delovno okolje. Z rezultati dela naših diplomantk in
diplomantov se uresničuje poslanstvo fakultete, ki je izvajanje inovativnih študijskih programov za izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva v nacionalnem in evropskem okolju.

Naše pomembno poslanstvo in odgovornost do njih je tudi zavedanje, da jih bo ugled fakultete spremljal celo življenje. Ustvarjamo ga skupaj s svojimi diplomantkami in diplomanti, s sodelovanjem z visokotehnološkim gospodarstvom, z vključevanjem v evropsko in globalno okolje in v konkurenci z najboljšimi.” Vera Smodej, dekanja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.