FOTO: Akcija na Machovi učni poti ob Letu kulturne dediščine

0
481

Ne pozabimo, tudi »črne deponije –  divja odlagališča« so kulturna dediščina  nas in našega kraja.

Vreme je bilo v soboto 11. avgusta vzdržno. Peščica članov Drštva Machova dediščina pod Gorjanci je izkoristila ohlajen dan, imeli smo udarniško delovno akcijo po vzorcu iz časov po drugi svetovni vojni, ko se je delalo iz nič, brez denarja… Že prejšnje popoldne in v soboto ob sedmi uri smo na Machovi učni poti prijeli za delo na neprehodni severni vpadnici naše učne poti na Potov Vrhu. 

Pred tridesetimi leti je »nekdo«(imena in številke niso pomembne in bolje kot za prepir je čas porabiti za koristno delovanje) na javno gozdno pot napeljal večje količine odpada: kamenja, ometa, železobetonskih preklad in plošč, iz katerih je štrlelo več metrov dolgo ostro železje. Tudi stari štedilniki… in še marsikaj nevarnega se je tam znašlo. Lastniki gozdov so si kar ubrali drugo pot zraven po gozdu in še eno po sosednjem travniku in njivi. Staro pot in navlako je v dolžini 150. metrov že preraslo drevje. To divje odlagališče nas je dolga leta bolelo. Društvo Machova dediščina pod Gorjanci si je rešitev dalo v prednostni letni plan. 

Že spomladi smo se potrudili  in uredili smo tiste kupe in še napeljali gramoz, da smo kolovozni jarek, oziroma koritnico, sedaj po mnogih letih, ponovno usposobili. To je lep dosežek. Tudi to je skrb za ohranjanje naravne dediščine. Tudi stari grehi nas in naših prednikov so kulturna, oziroma bolje rečeno, ne – kulturna dediščina nas in našega kraja. 

Društvo MDG je ob Letu kulturne dediščine Evrope izpeljalo več kulturnih prireditev in tudi to očiščevalno nalogo je več kot sto odstotno izpolnilo. K temu so pripomogli tudi vaščani Potov Vrha in Velikega Slatnika, ki so s traktorji vozili material, čeprav nekateri še niso člani društva. Podjetje Nagelj z Velike Cikave je podarilo večje količine gradbenega materiala za na pot. Slavko Pene in Zvone Struna pa sta veliko delo naredila z gradbenim strojem. 

Travnik in gozd bosta služila svojemu namenu, pohodniki pa bodo odslej tudi tukaj na severni, sedmi vpadnici varno  prišli na Machovo učno pot. In od tod so lepa izhodišča za povezavo učne poti iz Krajevne skupnosti Smolenja vas na sosednje krajevne skupnosti Otočec, Brusnice in naprej… Samo potrebno je z dobro voljo prijeti za delo. Marjan Hren, Predsednik društva MDG

(foto: Branko Babič)