sreda, 24 julija, 2024
DomaLokalnoFOTO: Baza 20. Kdaj evropski znak kulturne dediščine?

FOTO: Baza 20. Kdaj evropski znak kulturne dediščine?

Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto in KO ZB NOB Drska sta v sredo, 5. aprila 2023, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravila predavanje ob skorajšnji 80. obletnici postavitve prvega objekta v sklopu znamenitega sedeža uporniškega partizanskega gibanja Baza 20. Prof. zgodovine Judita Podgornik Zaletelj, konservatorska svetovalka ZVKDS iz Novega mesta, je v predavanju predstavila postavitev prve barake na Bazi 20, ki je stala v veliki skriti vrtači nad Červanovo cesto v Kočevskem rogu. Vanjo se je 17. aprila 1943 vselila prva skupina članov političnega vodstva narodnoosvobodilnega gibanja.

Naselje lesenih barak se je širilo in tako je bilo do poletja 1944 zgrajenih kar 27 objektov. Poleg članov Vrhovnega plenuma OF in Centralnega komiteja KP so na Bazi 20 vsaj občasno bivali tudi člani AVNOJ-a, predstavniki zavezniških sil, številni umetniki in znanstveniki. Skrito naselje sredi roških gozdov je bilo med aprilom 1943 in decembrom 1944 središče odporniškega gibanja in, lahko rečemo, tudi glavno mesto uporniške Slovenije.

Že nekaj let po končani vojni je prišlo do idej o ohranjanju Baze 20 in v ta namen so bila pripravljena prva navodila o zavarovanju in ohranjanju kompleksa barak na Bazi 20. V 70-ih letih 20. stoletja je bil zgrajen Lukov dom, ki še danes služi kot recepcija; prav tako je bila zgrajena asfaltirana cesta. Strokovne službe (muzeji, Zavod za varstvo kulturne dediščine) so sodelovanju s takratnimi gozdarskimi institucijami poskrbeli, da so se objekti ohranili. Danes za vzdrževanje objektov skrbi družba Slovenski državni gozdovi, za vsebinski del pa Dolenjski muzej.

Želja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je, da bi se pomen Kočevskega roga v času NOB (Baza 20, bunker 44, partizanske bolnišnice, partizanska grobišča, partizanske delavnice idr.) trajnostno uredil tako na področju vzdrževanja objektov kot učinkovitega predstavljanja Baze 20 domači in tuji javnosti. V ta namen je sestavila delovno skupino, v katero so povabljeni strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine, muzejske dejavnosti in predstavniki pristojne lokalne skupnosti. Cilj delovne skupine je, da se pripravi pobuda, s katero bi pozvalo pristojno ministrstvo k ustanovitvi ustrezne samostojne organizacijske oblike (krajinski park ali javni zavod), ki bi prevzela odgovornost za vzdrževanje – upravljanje z objekti in njihovo promocijo, za kar bi bili zagotovljeni finančni viri. Eden od pomembnih ciljev je tudi, da se pridobi evropski znak kulturne dediščine EHL (European heritage label) za Bazo 20.

(Zapisala: Luka Hrovat in Borut Likar)
(Foto: Zdravko Damjanovič)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča