četrtek, 25 aprila, 2024
DomaLokalnoFOTO: Dan Temenice

FOTO: Dan Temenice

V okviru letošnjega Dneva Temenice so v Trebnjem odprli postajališče za avtodome (PZA). Urejeno je na degradiranem območju blizu reke, kjer so vzpostavili tudi vstopno točko za raziskovanje Temenice. S predstavniki Agencije RS za okolje so ob reki namestili tablico oznake visoke vode.

Drugi Dan Temenice v Trebnjem je na več prizoriščih v sklopu projekta RUSALKA z raznovrstnimi brezplačnimi dogodki povezal različne generacije. Pristojni so odprli postajališče za avtodome in vstopno točke za raziskovanje reke Temenice, ter ob izobraževalnih delavnicah na perišču postavili tablico visoke vode. Razglasili in nagradili so tudi zmagovalce fotografskega, likovnega in literarnega natečaja.

Dan Temenice 2023 je bil v znamenju pridobitev projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici – RUSALKA. Raznovrstno dogajanje, namenjeno poudarjanju pomena ohranjanja in spoznavanja narave in kulturne dediščine trebanjske reke se je začelo z dopoldanskimi tematskimi delavnicami za učence, ki jih je organizirala Občina Trebnje, ob Temenici pa so jih dopoldne izvedli predstavniki Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem so predstavniki podjetja Cementi izdelki Gorec d.o.o. kot partnerji v projektu RUSALKA predstavljali tehnološke rešitve za preprečevanje onesnaževanja vodnih virov v obliki malih čistilnih naprav.

Osrednja prireditev ob 2. Dnevu Temenice je potekala v dvorani STIK. Zbrane je nagovorila županja Občine Trebnje Mateja Povhe in med drugim poudarila:

»Projekt, za katerega smo pridobili sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na LAS STIK, za našo občino in našo Temenico, pomeni pomemben prvi korak k izboljšanju stanja okolja in vode te male skrivnostne reke. S projektom smo s številnim delavnicami in dogodki – tudi fotografskim in likovnim natečajem, v sklopu katerega so nastala čudovita dela, ki nas obkrožajo – poskušali mlajše in odrasle izobraziti o posebnostih Temenice ter jih ozavestiti o pomembnosti vnovične vzpostavitve ravnovesja življenja ob in v reki. Predvsem je pomembno, da bo možnost izobraževanja in ozaveščanja tudi po zaključku projekta ostala, tako v obliki pričujočih fotografskih in likovnih del kot tudi v obliki tako imenovane »vstopne točke za raziskovanje Temenice«, ki v fizični obliki predstavlja tablo na novem postajališču za avtodome, ki jo uradno odpiramo danes, in v virtualni obliki aplikacijo o reki.«

Ob Dnevu Temenice je namreč uradno začel delovati tudi portal Temenica – Mala reka velikih skrivnosti v aplikaciji StoryMaps. Portal – ob nastajajočem priročniku za izobraževanje (namenjen predvsem učiteljem) – ponuja informacije o posameznih točkah ob Temenici, tri tematske izlete (Spoznaj Temenico, Odgovorno ravnaj, Občuduj), in predlog krožne kolesarske poti. Dostopen je na naslovu: https://storymaps.arcgis.com/stories/a1a3cb896f5140f7a2cc2143cd9587fb.

Pri snovanju in usklajevanju turističnih vsebin in promocije naravne in kulturne dediščine je imelo pomembno vlogo v projektu, kot partner, tudi društvo Praetorium Latobicorum.

Obiskovalci so si lahko v dvorani STIK ogledali bogato razstavo skupno 58 likovnih in fotografskih del, ki so prispela na natečaje v okviru projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici. Občina Trebnje ga je izvedla ob pomoči Javnega sklada za kulturne dejavnosti – območna enota Trebnje in Galerije likovnih samorastnikov Trebnje (pod okriljem CIK Trebnje).

Strokovna komisija (predsednica Andrejka Vabič Nose – višja kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, članice: Alenka Stražišar Lamovšek – etnologinja in fotografinja, Joži Sinur – vodja JSKD – OE Trebnje, Maja Kastelic – akademska slikarka in Romana Salazar Hudovernik – predstavnica Občine Trebnje) je izbrala najboljša fotografska in likovna dela.

Avtorji nagrajenih fotografij so: 1. mesto: Zdravko Červ (Temenica poplavlja), 2. mesto: Jani Vimpolšek (Jutro ob Temenici), 3. mesto: Bogomir Humar (Temenica v zimskem jutru).

Avtorji nagrajenih likovnih del so: 1. mesto: Brane Praznik (Vrbe v zatoku Vrbovo), 2. mesto: Liljana Čuček (Bo oživela), 3. mesto: Janez Ovsec (Poletje ob Temenici).

Zmagovalka literarnega natečaja Moja Temenica, ki ga je izvedla partnerica projekta OŠ Trebnje in na katerem je sodelovalo okoli 99 učencev, je sedmošolka Tinkara Mežik.

Po kulturnem programu, v katerem so sodelovale članice Vokalne skupine Osnovne šole Trebnje z zborovodkinjo Jožico Stanič, so se obiskovalci s predstavniki Občine Trebnje in Agencije Republike Slovenije za okolje odpravili do perišča in tam namestili tablico oznake najvišje zabeležene visoke vode. Hidrologinja mag. Florijana Ulaga je v luči akcije Postavitev oznake visokih voda, ki v Sloveniji poteka že od leta 2014, poudarja:

»Z zadovoljstvom smo sprejeli povabilo snovalcev projekta RUSALKA k sodelovanju pri ozaveščanju o visokih vodah in poplavljanju reke Temenice kot pomembnega pri načrtovanju rabe prostora, tudi z vidika ozaveščanja, prepoznavanja dejstva, da reka za svoje življenje in delovanje potrebuje prostor. Naša akcija je namenjena ozaveščanju javnosti, na lokalni in regionalni ravni, prav o tem. Tablice namestimo na pobudo lokalnega prebivalstva oziroma skupnosti, ki nam poda informacije, do kje je najvišja gladina segla doslej. Po Sloveniji smo namestili že več kot 60 takšnih oznak, nekaj pa tudi v porečju Save – na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, pa tudi v Avstriji.«

Ob koncu Dneva Temenice sta županja Občine Trebnje Mateja Povhe ter župan Občine Mirna in vodja projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji Dušan Skerbiš odprla novo postajališče za avtodome (PZA), ki se nahaja nasproti Petrola, na območju opuščenega bencinskega servisa v neposredni bližini Temenice. V okviru projekta RUSALKA so tako sanirali degradirano območje. PZA, ki ne posega na kmetijske površine in ki zagotavlja urejena parkirišča za avtodome in oskrbovalno mesto zanje, klopi za počitek in ekološki otok, predstavlja tudi vstopno točko raziskovanje življenja ob in v reki Temenici. Za ta namen je na počivališču informativna tabla z napotki za raziskovanje (StoryMaps).

Dan Temenice 2023 je tako minil v znamenju pridobitev, ki jih je omogočil projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: RUSALKA), pri katerem se je Občina Trebnje, kot vodilni partner, povezala z Osnovno šolo Trebnje, društvom Praetorium Latobicorum in podjetjem Cementi izdelki Gorec d.o.o.

Namen projekta je podrobno spoznati reko Temenico in ta spoznanja predstaviti javnosti, izobraziti mlade o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov in habitatov ter s tem blaženje podnebnih sprememb, povečati ozaveščenost javnosti o pomenu dediščine reke Temenice in spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju okolja. Projekt, vreden 238.142,92 € (z DDV), sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v višini 99.725,99 €), ki se je začel marca lani, končal pa se bo z letošnjim majem.

V tem obdobju je bilo s strokovnjaki (Oddelek za geografijo FF UL) izvedenih 17 izobraževalnih in ozaveščevalnih delavnic in dodatno usposabljanje za mentorje. Projekt Rusalka je omogočil vzpostavitev portala Temenica v okviru aplikacije StoryMaps in izvedbo treh javnih natečajev (fotografskega, likovnega in literarnega); osrednji del pa je bila sanacija območja opuščenega bencinskega servisa neposredno ob Temenici in vzpostavitev postajališča za avtodome za nadaljnji razvoj zelenega turizma v občini Trebnje.

(Foto: arhiv Občine Trebnje)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča