FOTO: Kako mladi vidijo turizem Dolenjske

FOTO: Kako mladi vidijo turizem Dolenjske

-
0 75

V ponedeljek se je v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik zaključil Prvi podjetniški izziv
osnovnih in srednjih šol Dolenjske. V programu v katerem je sodelovalo preko 50 učencev in
dijakov, je izmed 11 skupin, najboljšo rešitev za Kompas Novo mesto, predstavila ekipa GRM –
Center biotehnike in turizma Novo mesto.

Prvi podjetniški izziv se je odvijal na temo zidaniškega turizma, povečanja njegove
prepoznavnosti in števila nočitev s strani turistov. Gre za realen izziv, s katerim se sooča produkt
Turizem v zidanicah. Ekipe osnovnih in srednjih šol, so v omejenem časovnem obdobju, od 4.
aprila naprej, preko krožkov in ostalih oblik aktivnosti ter ob pomoči mentorjev, dobro spoznale
omenjene probleme, na terenu anketirale potencialne kupce ter pripravile rešitve za povečanje
števila nočitev v zidanicah, s čimer se krepi lokalni turizem našega območja.

Na zaključnem dogodku v Podbrezniku so ekipe v strnjeni, 3 minutni predstavitvi skušale
navdušiti komisijo, ki sta jo sestavljala direktor Kompasa Novo mesto Matjaž Pavlin ter
podjetniški mentor Janez Gorenc. Zmagovalna ekipa je za nagrado prejela splavarjenje po reki
Krki z Rudolfovim splavom oz. uro bowlinga v Hotelu Dolenc.

Podjetniški izzivi Dolenjske so nov razvojni program, ki ga je v letošnjem letu začel izvajati
Razvojni center Novo mesto je v sodelovanju z dolenjskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Gre za
program povezovanja šolskega sistema z gospodarskimi družbami, prenosa idej, izkušenj in
znanja. Sredstva za izvajanje zagotavljajo občine Mirna Peč, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Žužemberk ter MO Novo mesto.

Pri prvem izzivu so sodelovale šole Ekonomska šola Novo mesto, GRM – Center biotehnike in
turizma Novo mesto, Gimnazija Novo mesto ter osnovne šole OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šentjernej
in OŠ Frana Metelka Škocjan. Novi podjetniški izziv pa se bodo odvijali v jeseni letošnjega leta.