FOTO: Krkina donacija za prenovo kemijske učilnice Gimnaziji Nm

FOTO: Krkina donacija za prenovo kemijske učilnice Gimnaziji Nm

-
0 542

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Gimnaziji Novo mesto z donacijo omogočila prenovo prostorov za  pouk kemije, ki bo tako lahko potekal v varnejšem in prijaznejšem okolju za dijake, profesorje in laborante. Vrednost donacije je 18.000,00 evrov. V Krki s tem potrjujejo, da se zavedajo pomena usmerjanja mladih v področje naravoslovnih ved in k raziskovalnemu delu, ki vključuje tudi eksperimentalno delo.

S prenovo do varnejšega in bolj kakovostnega dela pri pouku kemije Gimnazija Novo mesto kot najstarejša  šola z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji dijake izobražuje že od leta 1746 in je ena od pomembnejših  izobraževalnih ustanov pri nas. Sodobna šola mora poleg sodobnih pedagoških smernic slediti tudi vsem  sodobnim varnostnim smernicam. Tega se dobro zavedamo, zato si v največji možni meri prizadevamo slediti  trendom tako na področju izobraževanja dijakov kot tudi raziskovanja in varnosti. Obnova kabineta za kemijo in prostora za shranjevanje kemikalij, je bila  nujno potrebna, saj sta bila prostora zastarela, zadrževanje v  njiju pa nevarno za zdravje dijakov, profesorjev in laborantov.

Za pomoč pri prenovi smo se s prošnjo  za donacijo obrnili na tovarno zdravil Krka, ki je našim potrebam,  tako kot že večkrat v preteklosti, tudi to pot prisluhnila. S preureditvijo in obnovo prostorov je gimnazija dijakom in zaposlenim v prvi vrsti omogočila varnejše okolje za pouk, prav tako pa bolj kakovostne pogoje za delo. Naši profesorji si prizadevajo za čim višji standard pouka kemije. Ker gre za eksperimentalno vedo, je pomembno tudi, da je oprema v  laboratorijih kakovostna in sledi vsem predpisanim varnostnim standardom.

Celotna donacija Krke je omogočila nakup štirih specializiranih omar s prezračevanjem za shranjevanje  kemikalij, treh laboratorijskih pultov in odsesalne roke. Sredstva za preostali del prenove je šola krila iz privarčevanih sredstev ter sredstev ostalih donatorjev.

Dobri rezultati dela z dijaki
Dijaki se vsako leto udeležujejo tekmovanja za Preglove plakete v znanju kemije, sodelujejo na naravoslovniholimpijadah in se uvrščajo v ekipe, ki Slovenijo zastopajo na kemijskih olimpijadah, organiziranih po celem  svetu. Poleg tega številni dijaki po rednem pouku vsak dan opravljajo raziskovalno delo v sklopu priprav  raziskovalnih nalog, ki dosegajo zavidljive rezultate na državnem nivoju. Sodelujejo pa tudi na razpisih za  Krkine nagrade, s katerimi Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 49 let.

Krka tako ne skrbi le za razvoj in proizvodnjo zdravilnih učinkovin in zdravil, temveč tudi za razvoj  naravoslovja.  Že od ustanovitve dalje se zaveda, da so ustvarjalni strokovni zaposleni ključ za uresničevanje poslovnih načrtov. Zato ni naključje, da mlade spodbujajo k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti.   V Krki izkazujejo spoštovanje in zaupanje v slovensko izobraževanje, ki mlade navdušuje za študij  naravoslovja, potreben za uspešno delovanje družbe in podjetij na različnih področjih, tudi na farmacevtskem.

Spodbuda mladim za raziskovalno delo je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se odločajo za  nadaljnjo poklicno pot. Z raziskovalnimi delom dijaki nadgrajujejo teoretično znanje, obenem pa utrjujejo  zaupanje vase, svoje delo in ustvarjalnost. Prenovljene prostore so z zahvalnim nagovorom otvorili  ravnateljica Gimnazije Novo mesto, Mojca Lukšič, predstavnik podjetja Krka, d. d., Novo mesto, dijak GimnazijeNovo mesto pa je z izvedbo eksperimenta poskrbel tudi za popestritev dogodka.

V imenu vseh dijakov, ravnateljice Mojce Lukšič, zaposlenih, predvsem pa v imenu strokovnega aktiva učiteljev kemije Gimnazije Novo mesto se Tovarni zdravil Krka, d. d. , Novo mesto, iskreno zahvaljujemo.