FOTO: Krkine nagrade srednješolskim raziskovalcem

0
562

v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili kar 37 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 66 dijakom podelila Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog. Z nagradami in priznanji želijo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so tudi letos štirim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 19. oktobra 2018.

V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Naloge mladim raziskovalcem dokazujejo, da so pridobili izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase, v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tudi letos so dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate.
Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 66 dijakov iz devetnajstih  slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 37 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi aziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo.

Poudariti velja, da imajo pri spodbujanju mladinskega raziskovalnega dela ključno vlogo profesorji, ki z mentorstvom dijake usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Prav zato so se lani prvič odločili, da za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelijo posebne plakete tudi mentorjem. Lani je plakete prejelo šest, letos pa štirje mentorji.

Svoje znanje s področja naravoslovnih ved so dijaki predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Prejemniki nagrad so ob tej priložnosti pred strokovno javnostjo samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja.

Prejemniki Krkinih nagrad  in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge:

SATJA ŠKOBALJ, II. gimnazija Maribor
mentorica: KATJA HOLNTHANER ZOREC
PATRIK PEČAVAR NEŽMAH, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šole
mentorja: MARK JERANA in MATEJA ERDANI KREFT
ANA BABNIK in GRETA JUNGER, Gimnazija Vič
mentorici: NEŽA GRGUREVIČ in ALENKA MOZER
KATARINA KOKALJ, Gimnazija Jurija Vege Idrija
mentorji: PETER RODIČ, INGRID MILOŠEV in VALERIJA ŠEMRL KOSMAČ
MAŠA PREDIN, II. gimnazija  Maribor
mentorja:  URBAN BRENA in ZDENKA KEUC
ANJA MOŠKRIČ in NINA SELAN, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
mentorica: VESNA GRGUR
MIHA POMPEJ, Gimnazija Vič
mentorja: ROK PESTOTNIK in ALENKA MOZER
DAVID RIBAR, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
mentorica: IRENA DROFENIK
JAKOB VID ZUPANČIČ, JAN VAN ELTEREN in NUŠA AVGUŠTINČIČ,  Gimnazija Novo mesto
mentorji: JANJA PUST, INGRID FALNOGA in VID SIMON ŠELIH
ANJA KORES, II. Gimnazija Maribor
mentorici: MAJA RUPNIK in VALERIJA TKALEC
MINEJA LEBAN, Gimnazija Jurija Vege Idrija.
mentorji: MAGDALENA KLASINC, ALJAŽ GABER in BERTA KOŠMRLJ
TOMAŽ GRAVNAR in CHRIS ČERNE,Gimnazijo Nova Gorica
mentorici: OLENA PLIEKHOVA in SILVANA ŠTUCIN
ANA GABROVŠEK in NIKA TAŠLER z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
NINA PUST, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v Ljubljani
mentorja: MARJETKA PODOBNIK in TOMAŽ ŠVIGELJ
CIRIL CEROVŠEKA, LUKA OSREDKAR in GREGOR OSREDKAR, Gimnazija Želimlje
mentorici: VIDE ŠINKOVEC in ANDREJA GREGORIJA
KAJA LIČEF, KATJUŠA KRUPENKO in NEŽA RIBNIKAR, Gimnazija Jesenice
mentorji: KATARINA TRONTELJ, ANDREJ GREGORI in ALEN ŠEST
JANA UŠEN in ZALA BOŽANIĆ, 1. gimnazija v Celju
mentorici: MOJCA ALIF in POLONA JAMNIK
NIK FARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorja: MATEJA GODEC in TJAŠA KRAŠEVAC GLASER
LANA KRMELJ in NUŠA KOS THALER, II. gimnazija Maribor
mentorici: ZDENKA KEUC in TAMARA ŠIŠKO
DOMEN LAH in BOR LOGAR DRAŽUMERIČ, II. gimnazija Maribor
mentorici: KATJA HOLNTHANER ZOREC in TANJA BAGAR
NEŽA BRLAN, PIKA KRIŽNAR in TILEN LAMPRET, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
mentorji: DARJA SILAN, HELENA KREGAR in HELENA GRČMAN
TINA GABROVŠEK in ŽAN RAZPOTNIKA, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorji: KATJA STRAŠEK SMRDEL, GAŠPER JAN SIMON, NADA UDOVČ KNEŽEVIĆ in TATJANA AVŠIČ ŽUPANC
SAŠA RAJ in ZALA ČUK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorica: NINA ŽUMAN
ANA KOSELJ, LIZA KOMAR in LUKA KOPAČ, Biotehniški center Naklo
mentorica: MARJETKA KASTELIC ŠVAB
BLAŽ GUBIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: MATEJA GODEC in OLIVIJA PLOHL
LARA FURJANIČ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorici: ANDREJA OPARA in TJAŠA KLEMEN
DAŠA ŽUMAN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: NINA ŽUMAN in MILENA ŽIBRAT
NIKA STRAJNAR in VID BAČAR, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
mentorja: UROŠ OCEPEK in EMA NOVINEC
NIK MARIĆ in GAJ KREN GORŠE, Gimnazija Jurija Vege Idrija
mentorici: MAGDALENA KLASINC in REBEKA RUDOLF
NUŠA HOZJAN in VANJA VOGRINEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer mentorici: MARIJA MEZNARIČ in JASNA VOGRINEC
LAURA REŽONJA, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorici: MATEJA GODEC in LIDIJA FRAS ZEMLJIČ
KAJA ZUPANČIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mentorica: NINA ŽUMAN
ANA MARIJA OKORN, Gimnazija Kranj
mentorica: URŠA PETRIČ
BERNARD VERŠNJAK in SAMO KOŠIR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorja: MARKO JERAN in ALMA KAPUN DOLINAR
ANJA LIPOVŠEK in PATRICIJA LAP, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentorja: MARKO JERAN in TJAŠA KLEMEN
ALEŠ MAVSAR in MANCA NARED, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
mentor: JURE SLATNER
ANJO ILAR in SARO SIMONIČ, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
mentorica: JANA GORŠIN FABJAN

Mentorji – prejemniki zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu:

dr. MARIJA MEZNARIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,
mag. MOJCA ALIF, I. gimnazija v Celju,
MAGDALENA KLASINC, Gimnazija Jurija Vege Idrija,
JANA GORŠIN FABJAN, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.

Nekaj dejstev Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 48 let. Do sedaj smo na različnih ravneh Krkine nagrade podelili 2721 raziskovalcem. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Število vseh prijavljenih raziskovalnih nalog se je v zadnjih letih ustalilo med 90 in 100, kar dokazuje prepoznavnost in pomen Krkinih nagrad med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu, so sporočili iz Krkine Službe za odnose z javnostmi.