FOTO: Kulturno na OŠ Dragotina Ketteja

0
79

Pred nami je praznični dan, osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik. Že danes so po šolah pripravili prireditve, tudi na Osnovnišoli Dragotina Ketteja v Novem mestu.

Na naši šoli smo ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika pripravili v torek, 7. februarja, proslavo. Pridružili so se nam mnogi starši, upokojene sodelavke, varovanci CUDV Draga-Dnevni center Novo mesto, učenci OŠ Drska in dijaki Srednje vzgojiteljske šole.

V uvodu se je predstavil učiteljski pevski zbor in nas z recitacijo in petjem popeljal skozi Zdravljico, nato pa so učenci medijskega krožka predstavili življenje in delo Franceta Prešerna. Ker smo šola, ki je na kulturnem področju zelo dejavna, je ravnateljica tudi letos podelila Kettejeve nagrade. Devetošolca Naja Oberč in Luka Kramar sta bila zelo vesela priznanja za dolgoletno aktivno sodelovanje pri dramskem krožku, instrumentalnem krožku in na drugih kulturnih področjih. Brez učiteljice Jasne Banovec, prav tako letošnje dobitnice Kettejeve nagrade, pa ne mine nobena prireditev na šoli. Vodi dramski krožek, režira gledališke predstave in se aktivno vključuje v vse kulturne dejavnosti.

V zadnjem delu prireditve smo se prisotni prepustili gledališko-plesni predstavi Ena ptička priletela, ki je sklop slovenskih otroških ljudskih pesmi, plesov in iger. Avtorica predstave Darinka Pirc nam je približala drobce zakladnice slovenske ljudske umetnosti in jim dodala pridih sodobnosti. Učenci in učitelji so z gosti, ljudskimi pevci Ivanjčani, doživeto odpeli in odigrali predstavo ter nas popeljali v preteklost.

V današnjem modernem času premalo pozornosti posvečamo tradiciji, našim koreninam. Premalo se zavedamo, da je narodov obstoj odvisen ravno od tega, da znamo ceniti in spoštovati prednike, našo zgodovino. Naj bo predstava Ena ptička priletela namenjena ravno temu – da bi spoznavali lepoto in bogastvo slovenske umetnosti. Učenci in delavci OŠ Dragotina Ketteja želimo vsem bralcem prijetno praznovanje Prešernovega dne in mnogo kulturnih užitkov. Damijana Karlič