FOTO: Nadaljujejo z obnovo atletskega stadiona

0
50

Občina Šentjernej se je uspešno prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letu 2016. Trenutno poteka sanacija razpok na atletski stezi in obnova športne podlage na rokometnem igrišču v okviru Obnove atletskega stadiona.

Dela izvaja podjetje Flora sport d.o.o. Pred časom je občina že dokončala obnovo košarkarskega igrišča, katera dela je opravilo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Predračunska vrednost celotne investicije je znašala 22.346,00 €. Fundacija za šport bo zagotovila sredstva v višini 8.938,00 € kot nepovratna sredstva, vendar ne več kot 50 % dejanske neto vrednosti investicije po razpisu, ki je bil objavljen. Dela bodo predvidoma zaključena v drugi polovici oktobra.