FOTO: Ob praznovanju nova cesta

0
212

Občina Semič v oktobru praznuje občinski praznik. Skozi cel mesec se v ta namen zvrstijo številni
dogodki, prva v nizu otvoritev pa je bila otvoritev ceste, pločnika in javne razsvetljave v ulici
Pot k Lebici.

Pester kulturi program je pripravila Elvira Čengija, v programu pa so nastopili otroci iz ulice. Zbrane je
nagovorila županja Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je bila ulica Pot k Lebici v samem
začetku urejanja tega dela območja del posebnega ZN Semič I. Ta ZN je bil sprejet leta 1989 z namenom,
da bi v občini omogočili nove površine za individualno stanovanjsko gradnjo. Temu primerno so se na
območju začele graditi stanovanjske hiše, vzporedno pa tudi potrebna komunalna infrastruktura. Danes
je območje že skoraj v celoti pozidano, zato je v povezavi s tem naraščala tudi potreba po kompletni
komunalni ureditvi, ki končno podobo pridobiva ravno z ureditvijo cestne infrastrukture.

Aktivnosti na cestni infrastrukturi so se začele izvajati že leta 2007, ko se je posamezne dele območja povezalo z dograditvijo poti v makadamski izvedbi. Pred dvema letoma je bil asfaltiran zadnji makadamski odcep, letos pa je občina pristopila h kompletni rekonstrukciji ceste. Sočasno je bil na celotni trasi ceste urejen pločnik in javna razsvetljava. Na včerajšnji otvoritvi so je namenu predalo 555 m ceste, 470 m pločnika in javna razsvetljava s 17 svetilkami. Vrednost vseh del je znašala 368.021,00 EUR in so bila v celoti
poravnava iz proračuna Občine Semič.

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z Martinom Lavrinom investicijo tudi
uradno predala namenu.