FOTO: Odkrili novoveško cesto in širitev pokopališča

0
780

Na Muljavi so začeli z deli oz. širitvijo pokopališča. Izvajalec del je podjetje GPI Tehnika d.o.o., skupna vrednost investicije, ki bo financirana iz proračuna Občine Ivančna Gorica pa znaša 122.369,95 evrov. Dela bodo zaključena do 1. novembra. Začetek del sta si že ogledala župan Dušan Strnad in direktor
izvajalskega podjetja Drago Muhič.

Na območju, kjer od ponedeljka že brnijo gradbeni stroji, so predhodno potekala tudi arheološka izkopavanja. Arheologi so odkrili novoveško cesto in ostanke novoveškega objekta, srednjeveško cesto, naselbinske ostanke iz srednjega veka ter vrsto skeletnih staroslovanskih grobov, skupno kar 117, ki jih arheologi na podlagi najdb uvrščajo v obdobje 10. in zgodnjega 11. stoletja. Med številnimi najdbami predvsem izstopa lepo ohranjena rimska bronasta zaponka (čebulasta fibula), s katero so si v preteklosti ljudje spenjali oblačila.
Na bogatem najdišču so našli še več kot 200 predmetov; prstanov, uhanov, ogrlico iz steklenih jagod in druge dragocenosti, ki jih zdaj restavrirajo.

Razširitev pokopališča je predvidena južno od cerkve in obstoječega pokopališča v izmeri nekaj več kot 500 kvadratnih metrov. Uredile se bodo površine za nova grobna polja in sicer 32 enojnih grobov, 15 manjših žarnih grobov ter žarni zid s 40 žarnimi nišami. Prav tako bo urejen prostor za raztros pepela z gomilo za raztros in prostor za skupinski grob. Novi del pokopališča bo imel tudi vodnjak in klop, prostor za odlaganje odpadkov, zasajena bodo drevesa in urejena zelenica.

Staro in novo pokopališče bo povezano z dvema prehodoma. Celotno območje razširitve pa se bo omejilo z ograjo iz armiranega belega betona v kombinaciji s kovinskimi ograjami ob obeh novih vhodih.