FOTO: Okroglih deset farmacevtskega tehnika

FOTO: Okroglih deset farmacevtskega tehnika

-
0 538

Farmacija je bila od nekdaj spoštovana veda, ki je pomembno vplivala na zdravo življenje ljudi. Korakala je skupaj z medicino in kemijo. Danes pa je postala nepogrešljiva spremljevalka našega vsakdana. V različnih zdravilih in izdelkih se srečujemo z njenimi učinki na vsakem koraku.

V letošnjem šolskem letu 2017/18 mineva 10 let izvajanja rednega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto.  Naša šola se je kot ena izmed organizacijskih enot Šolskega centra Novo mesto razvila iz skromnih začetkov davnega leta 1963, ko je bila ustanovljena Šola za zdravstvene delavce.

Današnjo podobo je dobivala postopoma skozi leta razvoja in spreminjanja.

Na šoli danes izobražujemo v programih srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, in sicer v izobraževalnih programih: zdravstvena nega, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, bolničar-negovalec, zdravstvena nega – pti in farmacevtski tehnik. Začetek izobraževanja farmacevtskih tehnikov v Novem mestu sega v šolsko leto 1976/77. Izobraževanje je potekalo v obliki dislociranega oddelka Šole za farmacevtske tehnike iz Ljubljane. Potrebe po šolanem farmacevtskem kadru so se v naši regiji skozi leta povečevale. Ker smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli že izobraževali za soroden poklic kemijski tehnik, smo na Ministrstvu za šolstvo in šport zaprosili še za odobritev izvajanja programa farmacevtski tehnik. S pomočjo partnerjev iz okolja, še zlasti podjetja Krka, tovarne zdravil, in po prizadevanjih takratne ravnateljice magistrice znanosti Zvonke Krištof in direktorja Štefana Davida nam je to tudi uspelo. Prvo generacijo smo vpisali v šolskem letu 2007/08 in s tem po 24 letih ponovno začeli z rednim izobraževanjem za ta poklic.

V 10 letih izobraževanja smo v program farmacevtski tehnik vpisali 23 oddelkov, sprva eno, nato po dve in v zadnjem času tudi tri paralelke na generacijo. Do danes je šolanje zaključilo 361 dijakov.

Poraba zdravil v sodobnem svetu vztrajno narašča, saj ljudje nenehno iščejo rešitev in način, kako čim dlje ohraniti svoje zdravje. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč farmacevtski tehnik. Ta opravlja zahteven, a zanimiv in plemenit poklic. V času šolanja dijaki pridobijo bogata splošna strokovna in farmacevtska strokovna znanja. Naučijo se izdelave, delovanja in pravilne uporabe zdravil, spoznajo pomen zdravilnih učinkovin in njihovih stranskih učinkov. Po končanem šolanju, ki se zaključi s poklicno maturo, se lahko zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje. Odprta so jim vrata večine višjih in visokih strokovni šol in fakultet, vključno s Fakulteto za farmacijo. Za vpis na univerzitetni študij je potrebno poleg poklicne mature opraviti dodatni maturitetni predmet, ki je določen s študijskim programom univerz, lahko pa se vključijo v maturitetni tečaj in opravijo splošno maturo.

Dijaki tega programa dosegajo visoke rezultate tako na poklicni maturi kot tudi na tekmovanjih iz znanja, v športu in na literarnem področju. Pridobljena izobrazba jim omogoča zaposlitev v lekarnah in specialnih prodajalnah, v farmacevtski in kozmetični industriji, ali nadaljevanje študija.

10. obletnico smo obeležili  s kulturno prireditvijo in priložnostno razstavo, ki smo ju pripravili v četrtek, 25. 1. 2018, ob 13. uri v avli naše šole. Na prireditvi smo se ozrli v preteklost in se spomnili začetkov izobraževanja za poklic farmacevtski tehnik v Novem mestu. Dogajanje smo popestrili z glasbo, recitacijo in kratko dramsko uprizoritvijo omenjenega poklica. Obiskovalci in zaposleni na Šolskem centru Novo mesto so si po prireditvi ogledali razstavo na šolskem hodniku, ki skozi fotografijo in besedo popelje gledalca po 10-letni prehojeni poti.

Da bo letošnji jubilej ostal v trajnem spominu, smo izdali tudi zbornik, v katerem so predstavljeni zgodovinski razvoj šole, prva generacija, ki se je izšolala za farmacevtske tehnike, in njihov učiteljski zbor. Predstavili smo predmetnike, ki so se zamenjali v času izvajanja programa. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi strokovnoteoretičnih predmetov in izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter Europraksi. Zbornik obsega tudi prikaz interesnih dejavnosti, udejstvovanja na tekmovanjih iz znanja in športa, natečajih na umetniškem področju, pri raziskovalnem delu ter uspehe na poklicni maturi. V pričujočem zborniku so zbrane tudi vse generacije, ki so se v šolo vpisale v preteklih 10 letih.

(Foto: SZKŠ Nm)