FOTO: Onesnaženje Sušice in Krke z muljem in fekalijami!

FOTO: Onesnaženje Sušice in Krke z muljem in fekalijami!

-
0 653
dav

V torek so pri redni eko patrulji Društva Bober na področju reke Sušice in Krke ugotovili, da je prišlo do nedopustnega onesnaženja Sušice, v predelu od čistilne naprave Dolenjske Toplice do izliva pri Barbiču ter naprej po desnem bregu reke Krke do jezu v Rumanji vasi in naprej .

Uvedba regijske okoljske »eko patrulje«, ki jo člani Društva Bober izvajajo že od leta 2013,  je namenjena splošni in preventivni skrbi za okolje. Namen je, da skrbi za spremljanje varovanja okolja, podaja predloge k ravnanju z odpadki, skrbi za ravnanje z odpadki na prireditvah, beleži kritična črna odlagališča odpadkov in po potrebi o tem obvešča pristojne službe, sodeluje na čistilnih akcijah itd.. Patrulje skrbijo za evidentiranje in ozaveščanje prebivalstva glede zmanjševanja onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi. Cilj in namen eko patrulje našega društva je tudi varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi in invazivkami.

Ugotovili so da se izvajajo gradbena dela na področju čistilne naprave DT in videti je bilo da je bazen popolnoma prazen. Do čistilne naprave je Sušica čista in običajna, Od čistilne naprave ( glej fotke) pa katastrofalna. Povečanega smradu ni bilo opaziti kajti temperatura zraka je v času ogleda bila pod lediščem.

Takoj je bil  (08.01.2019 ob 12.00 uri) obveščen center za obveščanje , kateri je obvestil Policijsko postajo v Dolenjskih Toplicah. Ob 12.30 uri je prišel na kraj dogodka policist PP DT , kateri je sprožil uradni postopek. Telefonsko je bila s strani predsednika Društva Bober o dogodku obveščena tudi vodja območne enote Nm – Zavod RS za varstvo narave Barbara Kink. ki je zagotovila da bo poslala na ogled predstavnika zavoda.

Ker je nadzor, glede na določila Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015) v vaši pristojnosti, vam v skladu z določilom petega odstavka 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) omenjeno zadevo odstopamo v pristojno reševanje, so še sporočili iz Društva Bober.