FOTO: Pedenjped ekipa za življenjsko smelost najmlajših

FOTO: Pedenjped ekipa za življenjsko smelost najmlajših

-
1 476

‘Vsi odrasli, so bili nekoč otroci…toda le redki od njih se tega Spominjajo,’ je zapisal Antoine de Saint-Exupéry, v knjigi Mali princ. Tega se dobro spominjajo zaposleni v enoti Pedenjped. Takole razposajeno so pozirali na igrišču po končanem strokovnem aktivu enote.

Enota Pedenjped je največja enota Vrtca Pedenjped Novo mesto. Ime je dobila po ljubkem, igrivem pesniškem junaku Nika Grafenauerja, Pedenjpedu.

In kolektiv enote Pedenjped odslikava vse karakteristike junaka Pedenjpeda: radovednost, domišljijo, ustvarjalnost, neizmerno voljo do učenja, branja in igre. Zaposleni se zavedajo, da lahko le z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem, zaupanjem in razumevanjem ustvarjajo najboljše pogoje za otrokov razvoj in napredek.  (Jasna Sotler, Vodja enote Pedenjped)

FOTO: Pedenjped ekipa za življenjsko smelost najmlajših