FOTO: Pri ribniku in gradu bodo urejali

0
176

Dve leti po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna je tamkajšnji občinski svet potrdil prve spremembe tega najpomembnejšega dokumenta na področju urejanja prostora.

S tem razvojnim dokumentom občine določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor. Novi dokument vključuje več manjših sprememb na območju občine, ki jih ni bilo mogoče vključiti v fazo sprejemanja odloka v letu 2014, saj je Občina Mirna nadaljevala s postopkom sprejemanja, kot je bil začrtan v prejšnji skupni občini.

„Gre predvsem za spremembo namenske rabe, torej konkretno občinskih površin okoli ribnika in
pod gradom, kar bo občini omogočalo izvedbo razvojnega interesa po ureditvi zelenih in
rekreacijskih površin, to pomeni izvedbo težko pričakovanega naravnega bazena in drugih
zelenih površin za rekreacijo občanov. Vključuje pa tudi večino danih pobud občanov in širše
javnosti, kar bo med drugim omogočalo legalizacijo večine objektov, ki so trenutno zgrajeni brez
ustreznih dovoljenj,“ pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Spremenjen in dopolnjen Občinski prostorski načrt Občine Mirna bo stopil v veljavo 15 dni po
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (predvidoma sredi oktobra 2016). Predvidoma naslednji
teden pa bo objavljen nov javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav na
območju občine skladno z novim pravilnikom, ki so ga po skrajšanem postopku sprejeli člani in
članice občinskega sveta Občine Mirna na svoji zadnji, 12. redni seji.

(foto: LAPEGO)

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj