FOTO: S tihotapljenjem migrantov zaslužili 450.000 €

0
2539

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so
16. 10. 2019 izvedli zaključno akcijo v dlje časa trajajoči kriminalistični
preiskavi, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru in v okviru
katere se je z mednarodnim sodelovanjem in z uporabo prikritih
preiskovalnih ukrepov preiskovalo člane dobro organizirane mednarodne
kriminalne združbe, ki se je že dlje časa ukvarjala s tihotapljenjem
ilegalnih prebežnikov z območja Bosne in Hercegovine in Srbije preko
Hrvaške in Slovenije v Italijo.

V sodelovanju s policijami BIH, Hrvaške in Italije ter Europola je bila
prekinjena ilegalna dejavnost kriminalne združbe, katere člani so delovali
na območju navedenih držav in tudi na območju PU Koper.

Ugotovljeno je bilo, da kriminalno združbo v Sloveniji, z različnimi
vlogami v združbi, sestavljajo:

28-letni drž. Slovenije z območja UE Piran (organizator tihotapljenj in
izvajalec predhodnic vozilom, s katerimi se je izvajalo tihotapljenje),
28-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža (vodič
ilegalnih prebežnikov preko državne meje),
37-letni drž. Slovenije z območja Portoroža (prevoznik ilegalnih
prebežnikov),
22-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža
(predhodnica vozilom, s katerimi se je izvajalo tihotapljenje),
21-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža
(prevoznik ilegalnih prebežnikov),
36-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža
(prevoznik ilegalnih prebežnikov),
37-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža
(prevoznik ilegalnih prebežnikov),
27-letni drž. Hrvaške, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža
(prevoznik ilegalnih prebežnikov),
43-letni drž. Slovenije z območja Kopra (prevoznik ilegalnih prebežnikov),
24-letni drž. Slovenije z območja Domžal (prevoznik ilegalnih prebežnikov).

V zaključni fazi preiskave, 16. 10. 2019, sta bili izvedeni dve hišni
preiskavi na območju Portoroža, prijeti pa so bili 3 osumljenci, med njimi
tudi organizator tihotapljenja ilegalnih prebežnikov, 28-letni drž.
Slovenije z območja Portoroža, ki je bil glede na ugotovitve preiskave več
let aktiven pri izvrševanju teh dejanj. Na hišnih preiskavah so
kriminalisti zasegli pištolo, manjšo količino kokaina in konoplje ter 474
g smole konoplje, večje število elektronskih naprav ter nekaj gotovine in
ostalih predmetov, pomembnih za kazenski postopek. Že predhodno pa je bila 28-letnemu drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju Portoroža in
opravljal nalogo vodiča ilegalnih prebežnikov preko meje med Hrvaško in
Slovenijo, zasežena pištola, pripravljena za strel (naboj v cevi), ki jo je
imel pri sebi v enem izmed postopkov s kriminalisti ter tudi manjša
količina kokaina, pakirana za nadaljnjo preprodajo.

Člani kriminalne združbe so v času, ko se je nad njimi izvajala
kriminalistična preiskava, izvršili 24 kaznivih dejanj Prepovedanega
prehajanja meje ali ozemlja države, 2 kaznivi dejanji Neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in 1
kaznivo dejanje Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali razstreliva.

Za izvrševanje kaznivih dejanj tihotapljenja ilegalnih prebežnikov so člani
združbe uporabljali najeta vozila pri različnih podjetjih na Obali in
notranjosti Slovenije, vedno pa je vozilo, s katerim so tihotapili ilegalne
prebežnike, spremljala predhodnica. Za prevoze ilegalnih prebežnikov so
uporabljali tako kombinirana vozila (tovorna in potniška), kot tudi osebna
vozila. V primeru policijskih kontrol in ustavljanj so prevozniki z
ilegalci v vozilih, po naročilu organizatorja, bežali pred policijskimi
patruljami, zaradi česar so policisti za preprečitev bega uporabili tudi
stinger – sredstvo za prisilno ustavljanje vozil.

Kraji nezakonitih prestopov državne meje so bili povečini na območju doline

Dragonja, Jelšan in Babnega polja. Združba je v obdobju preiskave
pretihotapila oz. skušala pretihotapiti preko ozemlja Slovenije na ozemlje
Italije najmanj 150 ilegalnih prebežnikov – drž. Sirije, Iraka, Irana,
Eritreje in Afganistana.

Ocenjuje se, da je kriminalna združba pridobila približno 450.000 €
protipravne premoženjske koristi, pri čemer so si člani združbe zaslužek
delili glede na vlogo v kriminalni združbi. Cena tihotapljenja posameznega
ilegalnega prebežnika je namreč znašala od 1500 pa vse do 3000 € po osebi.
Že med preiskavo je bil zoper 4 člane združbe odrejen pripor, saj so bili
prijeti med prevozi ilegalnih prebežnikov, in sicer 21-letnemu drž. Srbije,
36-letnemu drž. Srbije, 37-letnemu drž. Srbije in 27 letnemu drž. Hrvaške,
vsi so neprijavljeni bivali na območju Portoroža.

17. 10. 2019 so bili privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku
Okrožnega sodišča v Kopru še 28-letni drž. Slovenije z območja Portoroža
(organizator), 28-letni drž. Srbije, ki je neprijavljen bival na območju
Portoroža (vodič) in 24-letni drž. Slovenije z območja Domžal (prevoznik).

Po zaslišanju pri preiskovalnemu sodniku je bil zoper dva odrejen pripor,
zoper 1 pa hišni pripor. V kriminalistični preiskavi na območju PU Koper je
bil pripor odrejen skupno 7 osumljencem (6 osumljenim sodni pripor in 1
osumljenemu hišni pripor).

Skozi celotno kriminalistično preiskavo je potekalo aktivno in korektno
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, posameznimi policijskimi enotami
in Okrožnim državnim tožilstvom v Kopru, ki se je na koncu uspešno
zaključilo s prijetji organizatorjev v BIH in Sloveniji ter ostalih članov
v verigi kriminalne združbe, ki je bila razpredena od Srbije, BIH, Hrvaške
preko Slovenije do Italije.

V Sloveniji je za storitev kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje
ali ozemlja države po čl. 308/III-VI KZ-1 zagrožena zaporna kazen v
trajanju do osmih let in denarna kazen. Za kaznivo dejanje Neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po čl.
186/I KZ-1 je zagrožena zaporna kazen v trajanju od enega do desetih let in
za kaznivo dejanje Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali razstreliva
po 307. čl. KZ-1 je zagrožena zaporna kazen v trajanju od šestih mesecev do
petih let.

Letos smo prijeli 379 tihotapcev ilegalnih migrantov, od katerih je bil
zoper 312 odrejen pripor

Slovenska policija v zadnjem obdobju zaznava povečanje problematike
delovanja organiziranih kriminalnih združb pri nezakonitih migracijah na
balkanski poti. V Sloveniji so pogosto kot sprovajalci prijeti državljani
tretjih držav, ki so že pridobili status ali pa so v postopku pridobitve
le-tega v državah EU. Pri prevozih z vozili običajno uporabljajo
predhodnice, ki preverjajo morebitno prisotnost policije na načrtovani poti
prevoza.

V preteklem obdobju je bilo zaznano tudi več primerov, ko so tihotapci
ljudi s svojim brezkompromisnim ravnanjem (tako v postopkih s policisti,
kot tudi z nevarno vožnjo, vožnjo pod vplivom psihotropnih snovi in velikim številom migrantov v vozilih) ogrožali življenja migrantov. Tako lahko izpostavimo, da v zadnjem mesecu beležimo 6 primerov prijetih tihotapcev,ki so v kombiniranih vozilih prevažali vse od 24 pa do 38 nezakonitih migrantov.

Zaradi mednarodne narave preiskovanja kaznivih dejanj Prepovedanega
prehajanja meje ali ozemlja države je za uspešno preiskovanje ključno
mednarodno sodelovanje z izmenjavo informacij in skupnimi preiskavami.
Slovenska policija zato pri tem sodeluje tako s sosednjimi državami, kot
tudi ostalimi državami, tako na bilateralni ravni kot tudi na
multilateralni ravni. Kriminalistična policija intenzivno sodeluje z
agencijo Europol, pri čemer ima ključno vlogo pri posredovanju in
vrednotenju informacij ter operativni podpori posameznih preiskav Evropski center za boj proti nedovoljenim migracijam (EMSC), ki je bil ustanovljen pri Europolu.

Kriminalistična policija skladno s povečano problematiko nezakonitih
migracij prilagaja svoje delovanje, tudi z uvajanjem novih načinov dela. Na
posameznih policijskih upravah so ustanovljene delovne skupine za
preiskovanje kaznivih dejanj Prepovedanega prehajanja državne meje ali
ozemlja države, so sporočili s PU Koper.

(foto: PU Koper)

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj