FOTO: Servacij z ujmo tudi nad JV Slovenijo

0
3205

Napovedi vremenoslovcev se uresničujejo, nad Slovenijo nastajajo močnejše nevihte z nalivi in tudi ledenimi zrni. Vremenska motnja je najprej udrihala na Koroškem, Štajerskem in Zasavju. Okoli 19. ure so nevihtne linije dosegle del Dolenjske in Posavja, slabo uro kasneje pa se je nevihtna celica premaknila nad del Bele krajine. Predvsem iz Semiča poročajo o močnih nalivih in zalitih prostorih, tudi v industrijski coni, prav tako v podjetju Iskra. O težavah z vodo oz. nanosom blata in nekaj podrtimi drevesi poročajo tudi z območja Metlike. O težavah, zaradi vremenske ujme so večkrat posredovali tudi na območju Občine Črnomelj. Gasilci so na delu. Padala je tudi sodra in toča. Veter pa je podrl tudi nekatere objekte. Tudi del novomeške občine se je soočil z ujmo.

Občina Novo mesto

13. 5. 2022 ob 19.33 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so preusmerili meteorno vodo od večstanovanjskega objekta v jaške in očistili več zunanjih teras. Dežurni delavci cestnega podjetja so iz cestišča odstranili nanešeno blato.

Občina Semič

13. 5. 2022 ob 20.00 je območje občine Semič zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Aktivirani so bili gasilci GZ Semič iz gasilski društev Semič, Stranska vas, Štrekljevec, Gradnik,  Kot-Brezje, Črešnjevec in Krvavčji Vrh. Meteorna voda je zalila prostore dveh industrijskih objektov, cestišče in dvorišče v obrtni coni. Gasilci so s pomočjo zaposlenih iz prostorov izčrpali vodo in očistili cestišče. Meteorno vodo so črpali tudi iz kletnih prostorov treh stanovanjskih in enega gospodarskega objekta. Močan veter je razkril del strehe na stanovanjski hiši, ki so jo prekrili s kritino. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Občina Metlika

13. 5. 2022 ob 20.20 je območje občine Metlika zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zaradi okvare na daljnovodu je bila prekinjena dobava električne energije v naselju Gradac in Podzemelj. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Meteorna voda je zalila skladiščne prostore podjetja, industrijski objekt in klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gradac, Podzemelj in Metlika so iz prostorov izčrpali in posesali vodo.

Občina Črnomelj

13. 5. 2022 ob 20.26 je območje občine Črnomelj zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zaradi okvare na daljnovodu je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Adlešiči. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Aktivirani so bili gasilci iz PGD Tribuče, Vranoviči, Črnomelj, Adlešiči, Griblje, Žuniči, Preloka in Cerkvišče. Meteorna voda je zalila kletne prostore treh stanovanjskih objektov iz katerih so izčrpali vodo. Močan veter je razkril del streh na štirih stanovanjskih, na dveh gospodarskih, na enem negospodarskem objektu in na dveh silosih za žito. Gasilci so strehe prekrili s kritino in PVC folijo. Razžagali in odstranili so okoli 57 dreves, očistili cestišča na več lokacijah zaradi nanosa peska, zemljine in vej. Močan veter je porušil ostrešje lesenega objekta v katerem je bila drobnica. Gasilci so pomagali pri reševanju živali. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Neurje je zajelo Celje, Vojnik, Mežico, Dravograd, Šentjur, Dobrno, Gornjo Radgono. Iz teh krajev poročajo o vetrolomu, zalitih prostorih, hudourniških vodah, …. Spremljajte radarsko sliko padavin (ARSO) na povezavi TUKAJ.