FOTO: Tretje življenjsko obdobje aktivnosti, znanja, radovednosti

FOTO: Tretje življenjsko obdobje aktivnosti, znanja, radovednosti

-
0 55

Sodelovanje, izobraževanje, povezovanje in izmenjava izkušenj so temelji vitalnosti in zdravega pogleda na življenje, manj obremenjenega zdravstva in sociale tudi v obdobju po upokojitvi. Trebanjska Univerza za tretje življenjsko obdobje pri tem odločilno vlogo igra že dve desetletji.

V naši družbi je vse več starejših od 65 let , kar družbo postavlja pred nove izzive, vpliva na odnose med skupinami in generacijami, na blaginjo in kakovost življenja. Četrtina prebivalstva v Sloveniji so starejši, zato je skrb za kakovostno in dejavno staranje ena od temeljnih usmeritev vseh deležnikov družbe tako na lokalnem nivoju kot tudi širše. V lokalnem prostoru pri tem pomembno vlogo igrajo Univerze za tretje življenjsko obdobje. V Trebnjem so jo ustanovili pred dvema desetletjema.

»Kot strokovna delavka v zavodu sem razvoj spremljala od začetkov. Mnogo izjemnih ljudi je delavnicam in krožkom dalo aktualno in zanimivo vsebino, ki je privabljala in še vabi v svojo družbo številne udeležence. Univerza je bila logična nadgradnja osrednje dejavnosti CIK-a, to je izobraževanje starejših, ki je v dveh desetletjih doživela pomembno nadgradnjo, s katerima odgovarjamo na izzive sodobnega časa, to sta Center medgeneracijskega učenja in Večgeneracijski center Marela. Že dve leti pa v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc omogočamo izobraževanje starejšim zaposlenim,« poudarja direktorica Centra za izbraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje tudi UTŽO Trebnje, Patricija Pavlič.

20 let, v povprečju več kot 24 delavnic in več kot 15 krožkov letno, sicer pa 40 različnih krožkov, med katerimi so že polnoletni angleški jezik, zdrava rekreacija in likovni krožek v Trebnjem, vsako študijsko leto privabijo več “študentov” na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem.

»V okviru Ljudske univerze, se pravi centra za izobraževanje in kulturo, sodelujejo, se povezujejo, izvajajo programe z namenom, da starejši dobijo neko kakovostno storitev, kakovostno svetovanje, izobraževanje in tisto, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno – druženje in medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijski prenos znanj,« o pomenu UTŽO pravi predsednik Zveze Ljudskih univerz Slovenije Bojan Hajdinjak.

Čas po upokojitvi več kot 200 članic in članov UTŽO Trebnje namenja izobraževanju, razvoju in aktivaciji starejših v okolju. Svoje znanje obnavljajo, nadgrajujejo in usvajajo nova na delavnicah, študijskih krožkih in strokovnih ekskurzijah.

»Meni se zdi pomembno, da se ljudje vključijo v univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer lahko izpolnjujejo določena znanja, ki jih v prejšnjem obdobju, ko so delali aktivno, niso uspeli. Program univerze je naravanan tako, kot člani sami želijo, po njihovi meri, in to je zadovoljstvo članov potem tudi s programom na univerzi,« pravi predsednica UTŽO Trebnje Milica Korošec.

UTŽO Trebnje je bila ustanovljena 7. marca 1998, 20-letnico delovanja pa je obeležila danes dopoldne. Prireditev v Kulturnem domu Trebnje so soustvarjali člani in članice ter mentorji in mentorice UTŽO Trebnje, ki so v dobro uro in pol strnili pestro dogajanje, širok nabor krožkov in delavnic ter številne možnosti osebnega razvoja, ki jih ponuja UTŽO Trebnje. Obiskovalci pa so za spomin prejeli tudi zbornik utrinkov delovanja UTŽO Trebnje, ki popelje po zgodovini univerze in predstavlja razvoj dejavnosti ter niza vtise udeležencev posameznih krožkov in delavnic. (LAPEGO)

(Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)