FOTO: Uspešna poklicna matura na SZKŠ ŠC Nm

0
1141

Vsi, ki so kakorkoli vpeti v vzgojno-izobraževalno delo, vedo, da bo potrebno še veliko časa, da si šola oz. njeni deležniki – učenci, dijaki in učitelji, opomorejo in se postavijo na noge zaradi epidemije v preteklih letih. Za dijaki sta tako dve turbulentni leti, a kljub temu so na Srednji zdravstveni in kemijski šoli zadovoljni z rezultati letošnje poklicne mature.

V sredo, 6. 7. 2022, je šolo kljub počitnicam napolnil dijaški vrvež, saj so maturanti na svečani prireditvi izvedeli, kako so zaključili svoje štiriletno izobraževanje. Po nagovoru ravnateljice Damjane Papež, ki je dijakom čestitala za uspeh, poudarila pomen znanja ter jim položila na srce misel, da bodo vedno dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole, sta program z glasbo popestrila maturanta Tjaša Plut in Matic Ponikvar. Prireditve sta se udeležili tudi zunanja članica šolskih izpitnih komisij za 4. predmet v programu farmacevtskega tehnika, in sicer Simona Škrjanec iz Krke, d. d., in predstavnica delodajalcev v. d. direktorica za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Novo mesto Nataša Piletič, ki je poudarila, kako pomembni so za družbo dijaki zdravstvene nege in da je poklic tehnika oz. tehnice zdravstvene nege časten in human poklic, ki si zasluži spoštovanje.

Poklicno maturo je letos v celoti opravljalo 206 dijakov programa kemijski, farmacevtski in kozmetični tehnik ter tehnik zdravstvene nege. 12 maturantov je doseglo izjemen uspeh, od tega je 7 maturantov prejelo vseh 23 točk in tako pridobilo naziv diamantni maturant. To so dijaki: Barbara Kastelic, Nejc Vrščaj, Špela Longar, Valentina Černelč, Anja Ribič, Ana Hostnik in Mia Brulc. 5 dijakov je bilo tik za njimi z 22 točkami in so zlati maturanti: Eva Neža Doberdrug, Jernej Povhe, Zala Bobnar, Ana Sladič in Rok Šuštaršič. 25 dijakov pa je imelo od 19 do 21 točk in so si s tem prislužili odličen uspeh.

Na prireditvi so podelili tudi pohvalo za odličen uspeh dijakom, ki so bili vsa štiri leta odlični, dijakom športnikom pa priznanja za 4-letno zastopanje šole na športnem področju.

Dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole s svojimi uspehi dokazujejo, da zmorejo tudi v težkih razmerah, v nenavadnih okoliščinah in novih situacijah ter tako kažejo, da bodo zmogli tudi v nadaljnjem življenju. (Janja Florjančič)