FOTO: V Krki podelili priznanja sodelavcem

0
3986
V Krki so na slovesnosti ob gradu Otočec podelili priznanja sodelavcem, ki praznujejo delovne jubileje, najboljšim sodelavcem in vodjem ter tistim, ki so v minulem letu predlagali najboljše koristne predloge in
izboljšave.
V Krki se zavedajo, da je poleg zastavljenih strategij pomembno predvsem to, da so jih 
zaposleni pripravljeni in sposobni uresničevati. Zato že 63 let gradijo skupne vrednote, ki 
združujejo sodelavce v več kot 40 državah po svetu. Čeprav krkaši danes govorijo različne 
jezike, jih skupni cilji, znanje, izkušnje in motivacija vodijo k skupnim dosežkom in rasti 
podjetja. To dokazuje tudi tradicionalna prireditev Dan Krkinih priznanj. 
 
Jubileji  
 
Že desetletja podeljujejo priznanja zaposlenim, ki so v Krki ter njenih podjetjih in 
predstavništvih zaposleni 10, 20, 30, 35 let in 40 let. Letos delovni jubilej v skupini Krka 
praznuje 781 sodelavk in sodelavcev. 474 jih v skupini Krka dela 10 let, 91 jih je v podjetju 
zaposlenih 20 let, 85 jih je v Krki že 30 let, 82 že 35 let in 49 že 40 let. Jubilejne plakete so 
prejeli tudi sodelavci iz Hrvaške, Bolgarije, Češke, Kazahstana, Madžarske, Avstrije, 
Romunije, Slovaške, Ukrajine, Srbije, Makedonije, Poljske, Ruske federacije, Nemčije, 
Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Estonije in Uzbekistana. 
Jubilanti so pomagali graditi temelje podjetja in so simbol pripadnosti podjetju. 
 
Najboljši sodelavci in vodje  
 
V Krki vsako leto izberejo najboljše sodelavce in vodje. Tudi tako krepijo pripadnost 
zaposlenih in pozitivno klimo v podjetju. Letos je bilo na ravni organizacijskih enot izbranih 
50 naj sodelavcev in 18 naj vodij, na ravni skupine Krka pa so med 127 nagrajenci 
izbrali 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij. 
 
V izbor so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2010, in sicer 5 najboljših 
strokovnih sodelavcev in 37 odličnih strokovnih sodelavcev ter 3 najboljši marketinški vodje, 
3 najboljši produktni vodje, 5 najboljših vodij terena in 1 najboljši vodja področja. Nagrade, 
pohvale in priznanja je prejelo tudi 5 najboljših sodelavcev na področju registracije zdravil.  
 
Priznanja za najboljše vodje in sodelavce ter odlične strokovne sodelavce so prejeli tudi
 
sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Hrvaške, Poljske, Ruske 
federacije, Madžarske, Bolgarije, Belorusije, Nemčije, Ukrajine, Romunije, Makedonije, 
Srbije, Latvije, Turkmenistana, Azerbajdžana, Uzbekistana, Bosne in Hercegovine, Slovaške, 
Italije, Mongolije, Belgije in Španije. 
 
Koristni predlogi in izboljšave 
Ob tej priložnosti so podelili tudi nagrade za množično inventivno dejavnost. Zaposleni 
namreč s svojimi predlogi pomembno prispevajo tudi k zmanjšanju stroškov in izboljšanju 
delovnih procesov. Tudi letos so na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade: nagrado za 
najboljši koristni predlog, nagrado predlagatelju najboljše izboljšave, nagrado najboljšemu 
predlagatelju in nagrado enoti, ki je dala največ predlogov in izboljšav glede na število 
zaposlenih. Letos so jo prejeli v Inženiringu in tehničnih storitvah. Priznanje je v imenu vseh 
sodelavk in sodelavcev iz te organizacijske enote prevzel njihov direktor Marko Lampret.