FOTO: V Krki za varnost zaposlenih in prebivalcev

0
448

V Krki kot del svoje odgovornosti razumejo tudi skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih kakor tudi skrb za varnost lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živijo in delujejo, zato redno skrbijo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Tako na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajajo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjajo svojo pripravljenost in usposabljajo zaposlene, na vajah pa sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje. V četrtek, 14. oktobra, pa bo sirena naznanila še Krkino vajo v obratu Sinteza 1 v Krškem.

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji
zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljajo, da je
možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedajo,
da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organizirajo več vaj s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za
uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Letos bodo organizirali in izvedli več kot
35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v opremo,
tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in
usposobljena lastna Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč jim omogočajo hitro
in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka,
ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje, ki je to pot potekala na osrednji lokaciji v
Ločni. Po scenariju naj bi zaradi napake zunanjega izvajalca del prišlo do delovne nesreče in
požara pri montaži penaste izolacije. Namen vaje je bil preveriti učinkovitost in usklajenost
Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem
ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost so namenili učinkovitosti
delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti
osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih iz ozkih
prostorov. Z vajo pa so preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno
ukrepanje v primeru resnične nevarnosti (kaj storiti, ko se vklopi alarm), saj se zavedajo, da
bodo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem
nevarnem dogodku. Gasilci so za prihod na kraj dogodka potrebovali 2 minuti, kar potrjuje
učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema.

Na vaji je bilo več kot 50 sodelujočih. Sodelovali so člani Industrijske gasilske enote Krke
(poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci),
gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma
Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Oddelka za vzdrževanje
sistemov tehničnega varovanja in zaposleni iz navedenih objektov. Prizorišče vaje so
zavarovali varnostniki iz Oddelka varovanja.

Podobna vaja, pri kateri bo prišlo do samovžiga snovi, zaradi katerih bo zaposleni utrpel
opekline in zastrupitev z dimom, pa bo jutri, 14. oktobra, potekala tudi v obratu Sinteza 1 v
Krškem. V drugi oktobra, meseca požarne varnosti, bodo izvedli še vajo v obratu v
Ljutomeru. V objektih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi pa so vaje izpeljali v prvi polovici
leta.