FOTO: V Prilozju poligon za še boljšo usposobljenost

0
271

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2015 sprejela sklep o sofinanciranju izgradnje regijskih gasilskih
poligonov za usposabljanje operativnih gasilcev ter izvajanje drugih gasilskih aktivnosti. Objavljen je
bil razpis za prijavo lokacij ter pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za sprejem predloga. Na razpis se je
prijavila tudi belokranjska regija.

Regijski svet belokranjske regije je z večino sprejel sklep, da se za izgradnjo belokranjskega poligona
predlaga lokacija ob letališču Prilozje. Dejavnost poligona je v skladu z veljavnim OPPN-jem Občine
Metlika, zagotovljena je potrebna infrastruktura, lokacija je odmaknjena od strnjenih naselij kot tudi,
da je širitveni potencial predlagane lokacije z dodatnimi in/ali dopolnilnimi dejavnostmi kratkoročno
kot tudi dolgoročno zelo velik.

Pričakujejo, da bodo tudi že sicer tradicionalno dobro sodelovanje z gasilskimi tovariši iz sosednje Republike Hrvaške nadgradili s tem projektom, ki bo pripomogel k večji usposobljenosti enot sil za zaščito in reševanje ter s tem k večji varnosti občanov in njihovega premoženja.

Projekt predstavlja pomemben korak na poti ureditve večnamenskega centra in letališča Prilozje, s
čimer soglašata tudi Aero klub Bela krajina in Občina Metlika; kar sta potrdila tudi župan Darko Zevnik in predsednik kluba Matjaž Starašinič.

Delovna komisija za ocenitev predlaganih lokacij za izgradnjo vadbenih poligonov pri Gasilski zvezi
Slovenije si je lokacijo vadbenega poligona belokranjskih gasilcev v Prilozju ogledala v ponedeljek, 30.
maja 2016.