FOTO: V Semiču še ena pridobitev

FOTO: V Semiču še ena pridobitev

-
0 76

Občina Semič v mesecu oktobru praznuje občinski praznik v okviru katerega se skozi mesec
zvrstijo številni dogodki, med katerim je bila tudi otvoritev fekalne kanalizacije v ulici
Pod Primožem in ulici Srednja pot.

Kulturni program so pripravili krajani. Zbrane sta nagovorila predstavnik krajanov, Martin
Henigsman in županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da se je v preteklih
petih letih izvajal kohezijski projekt belokranjskih občin, z nazivom »Trajnostna oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je obsegal izgradnjo
vodovodnih sistemov in med drugim tudi 5,8 km kanalizacijskih vodov in objektov za
vzpostavitev primarnega hrbteničnega omrežja javne kanalizacije v velikem delu občine. Za
dosego ciljev, danih EU, za katere izpolnitev štejejo novi priključki gospodinjstev na javno
kanalizacijo, je občina pristopila k pripravi projektov za nove sekundarne vode, med katerimi je
tudi projekt kanalizacije v ulici Pod Primožem in ulici Srednja pot v dolžini 436 m. Izgradnja se je
pričela v avgustu, vrednost del pa je znašala 63.557,00 EUR. Sredstva za izgradnjo so bila v celoti
namenjena iz najemnin za uporabo infrastrukture in takse za obremenjevanje okolja zaradi
onesnaževanja voda. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je bil obnovljen tudi oporni zid na Roški
cesti v dolžini 65 m in višini 1,8m, v vrednosti 20.000,00 EUR.

Županja je skupaj z Martinom Henigsmanom in Antonom Henigsmanom investicijo tudi uradno predala
namenu.