FOTO: V Šentjerneju ob svetovnem dnevu Civilne zaščite

0
204

V Kulturnem centru Primoža Trubarja je v torek potekala osrednja regijska prireditev ob svetovnem Dnevu Civilne zaščite Dolenjske regije. Občina Šentjernej je bila letošnja gostiteljica. Prvi marec je dan vseh, ki ob naravnih in drugih nesrečah skrbijo za varstvo državljank in državljanov Republike Slovenije. Posvečen je vsem prostovoljcem, članom gasilskih društev, Rdečega križa, članom gorske reševalne službe, članom jamarskih in potapljaških društev, tabornikom, skavtom, radioamaterjem. Med Slovenci je prisotna solidarnost, pripravljenost priskočiti v težkih trenutkih na pomoč. In prav civilna zaščita je skrbno sestavljen mozaik različnih skupin ljudi, pri katerih je čut za pomoč še posebej izrazit. Njihovo poslanstvo je plemenito in si zasluži širše družbeno občudovanje, zato so zaslužni in tisti, ki že dolgo delajo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejeli priznanja civilne zaščite.

Na proslavi so bili prisotni visoki gostje, med njimi Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Klemen Gorše, regijski poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko gospoda, predstavniki regijskega štaba Civilne zaščite za Dolenjsko, predstavniki občinskih štabov Civilne zaščite Dolenjske in Bele krajine ter številni župani dolenjskih in belokranjskih občin. Pred podelitvijo je zbrane v dvorani nagovoril podžupan Občine Šentjernej Janez Selak in kot slavnostni govornik, Srečko Šestan, Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Spregovorila je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je skupaj s Klemnom Goršetom, poveljnikom Civilne zaščite za Dolenjsko podelila uslužbenkam Doma starejših občanov Črnomelj bronaste znake za enkratno dejanje. S hitrim in prisebnim ravnanjem so delavke pokazale veliko mero poguma, požrtvovalnosti in pripravljenosti po nudenju nesebične pomoči drugim, kljub nevarnosti za lastno življenje in zdravje. Na predlog ministrice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bronaste znake prejele: Jožica Glač, Petra Štefanič, Brigita Nagode, Borica Nikolić, Minela Jakofčić in Brigita Modrinjak. Dom starejših občanov Črnomelj pa je priznanje že prejelo na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju.

Med prejemniki bronastega znaka so bili še: PGD Dolenja Stara vas ob 70-letnici delovanja, Zvonko Zore iz PGD Štatenberk, Milan Kastelic iz PGD Dobrnič, Jurij Špehar iz PGD Radenci, Srečko Adlešič iz PGD Vinica. Na predlog Komisije za reševalne pse je bronasti znak prejel Aleš Udovč za aktivno in prizadevno sodelovanje v Enoti reševalnih psov Novo mesto. Bronasti znak je prejel tudi Damijan Šinigoj za aktivno sodelovanje na večjih reševalnih vajah in udeležbi na usposabljanjih v tujini ter prenašanju pozitivne prakse v Jamarski reševalni službi. Za dolgoletno uspešno delo na področju humanitarnosti ter nudenja in širjenja znanj prve pomoči širši javnosti je bronasti znak prejela Ekipa prve pomoči OZ RK Novo mesto. Andrej Lukan je bil z bronastim znakom nagrajen za prizadevno in požrtvovalno opravljanje nalog zaščite reševanja in pomoči na področju varovanja okolja in odpravljanja posledic naravnih izrednih dogodkov.

Bronaste znake so si za enkratno dejanje pri pomoči ob velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži julija lani prislužili tudi: Občina Straža, GZ Trebnje, GZ Šentjernej, PGD Dolenja Straža in PGD Vavta vas, PU Novo mesto, GRC Novo mesto ter občinska gasilska poveljstva iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Žužemberk in Škocjan.

Srebrni znak CZ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel Martin Lužar iz PGD Dolenje Mokro Polje, poveljnik GZ Šentjernej, ter PGD Mirna in PGD Dobliče za 110 let delovanja. Zlati znak CZ je prejelo PGD Vinica za 120 let obstoja. Za 130 let delovanja je PGD Žužemberk prejelo plaketo CZ. Prireditev so popestrili Šentjernejski oktet, Otroška folklorne skupina Šentlora in z vezno besedo Anita Petrič. Občina Šentjernej se vsem dobitnikom priznanj za humano delo, napore, čas in pripravljenost iskreno zahvaljuje in jim čestita ter se zahvaljuje vsem nastopajočim. (Občina Šentjernej)

(foto: MORS in URSZR Nm)

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj