FOTO: V Stranski vasi bo pločnik in razsvetljava

FOTO: V Stranski vasi bo pločnik in razsvetljava

-
0 237

Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto d.o.o. sta podpisala pogodbo za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v naselju Stranska vas. Vrednost pogodbenih del je 282.165,89 EUR z DDV.

Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič in pa nepovratnimi in povratnimi sredstvi po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki so občinam namenjena za investicije. Dela se bodo izvajala od druge polovice junija do predvidoma konca septembra 2018.

Območje gradnje je v naselju Stranska vas ob lokalni cesti LC 255101 Gradac-Semič od km 2+945 do km 3+877.

V okviru investicije bo izvedeno:
– izgradnja pločnika v dolžini 940 m, širine 1,20 m
– meteorna kanalizacija v dolžini 252 m
– drenaža v dolžini 54 m
– cestna razsvetljava: 39 svetilk, v dolžini 960 m
– avtobusno postajališče z nadstrešnico.

Izvedba investicije bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Stranska vas, dvignila raven varnosti šolskih otrok, izboljšala kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti naselja.