FOTO: V Trebnjem bodo podirali rekorde

0
380

»Letošnje leto je za nas prav posebno. Vsi že nestrpno pričakujemo 50. mednarodni tabor likovnih samorastnikov,« z veseljem pove Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, in doda: »Na tradicionalnem enotedenskem srečanju bomo gostili deset samoukih slikarjev in kiparjev, ki so razvili lasten, prepoznaven in kakovosten likovni izraz.« Ob koncu srečanja umetniki vedno poklonijo galeriji eno izmed svojih del in danes tako galerija hrani že 1162 slik, lesorezov, kipov in grafik. »Svoje umetniške stvaritve nam je poklonilo že več kot 290 umetnikov. Še vedno se živo spominjam umetnika iz Brazilije, ki je našo zbirko obogatil s kar sedmimi deli,« še doda Patricija Pavlič.

Galerija je s svojimi dosežki ogromno prispevala k razvoju celotne Temeniške in Mirnske doline, je prepričan Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje: »Ta galerija ima velik pomen ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v širšem, saj Trebnjemu in občinam soustanoviteljicam omogoča, da se povezujejo z drugimi kraji in ustvarjalci.«

Ob slavnostnem jubileju galerije si bodo tako prizadevali podreti še en nekoliko drugačen rekord v kulturi. »Čim več ljudi iz bližnje in daljne okolice želimo privabiti v našo galerijo. Vsi obiskovalci bodo s podpisom na prav posebno tablo postali naši prijatelji in teh si želimo čim več,« poudari Pavličeva. S projektom»Podiramo rekorde v kulturi« bodo poskušali čisto vsakega Slovenca iz našega okolja spodbuditi k obisku. Na pomoč so jim priskočili tudi župani štirih občin – Trebnjega, Mirne, Šentruperta in Mokronog-Trebelna, ki so letošnje leto razglasili za Leto kulture Temeniške in Mirnske doline. »Tako kot tabor stremi k povezovanju samoraslih umetnikov z vsega sveta, tudi v naših občinah stremimo k medsebojnemu povezovanju na različnih področjih, tudi kulturnem. Kulturni ustvarjalci z različnih območij se znajo združiti na prireditvah za dober namen in prepričan sem, da bomo vse aktivnosti nadaljevali in jih še nadgradili,« je povedal Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno, ki upa, da bo njihovo sporočilo doseglo čim več ljudi. Nad projekti v trebanjski občini je navdušena tudi Desa Muck, ki že dobrih 13 let živi v Mokronogu in je že več let aktivna članica likovnega krožka Društva upokojencev Mokronog-Trebelno: »Moji skromni likovni poskusi me navdajajo z mirom in dobro voljo, tu in tam celo s ponosom. Zato se ljubitelji tudi ukvarjamo s tem plemenitim hobijem, ki je seveda mnogo več kot to. Zelo hvaležna sem trebanjski občini, ker podpira človekovo potrebo po izražanju in s tem prinaša v kraj višjo kulturo in duhovno raven, saj umetnost povezuje in ne razdvaja. Zavoljo tega tudi podpiram vaš projekt in vam iz srca čestitam ob 50., jubilejnem taboru likovnih samorastnikov. Veselimo se stotega!«

Ob začetku jubilejnega tabora, ki bo potekal od 10. do 17. junija, bodo premierno predstavili dokumentarni film o taboru in galeriji. Vse leto pa bodo v sodelovanju s številnimi institucijami potekale različne pedagoške delavnice in projekti, s katerimi bodo še bolj povezali vse tiste, ki aktivno ustvarjajo kulturno in umetniško identiteto okolja. »Skupaj s trebanjsko izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti in s šolami občin ustanoviteljic pripravljamo likovni natečaj za oblikovanje logotipa pedagoških programov naše galerije. V času tabora bo potekal 18. Mali likovni tabor Dolenjske, Bele krajine in Posavja, z mesečnimi koncerti, »glasbenim maratonom« ob poletni muzejski noči in bogatim glasbenim programom ob vseh otvoritvenih slovesnostih pa bo z nami sodelovala tudi Glasbena šola Trebnje,« doda Patricija Pavlič.

Med prvimi se je podpisala tudi slikarka Darja Štefančič.
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje že več kot štiri desetletja deluje kot osrednja ustanova v Sloveniji za naivno umetnost, ki zbira, varuje, hrani, razstavlja in dokumentira naivno umetnost Slovenije in sveta. Glavno gonilo galerije so tako imenovani tabori, ki v Trebnje privabijo umetnike z vsega sveta. Po enotedenskem ustvarjanju svoje umetnine podarijo galeriji, ki tako hrani že več kot 1100 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav.

(Lin&Nil, d. o. o.)